“İhale Mevzuatından Kaynaklanan İdari Davalar” Konulu Meslek İçi Eğitim Değerlendirme Anketi

14 Nisan 2023
AKADEMİ