İç Paydaş Anketi

04 Ekim 2019
Diğer

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

2021-2025 STRATEJİK PLANI İÇ PAYDAŞ ANKETİ

 

              Sayın Çalışanımız,

 

            Paydaş analizi katılımcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. İdarenin etkileşim içerisinde olduğu tarafların  stratejik  planla  ilgili  görüşlerinin  dikkate  alınması,  kamu  hizmetlerinin  yararlanıcı ihtiyaçları  doğrultusunda  şekillendirilmesi  ile  stratejik  planın  paydaşlar  tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin artırılmasını sağlar.

             Paydaşlar, idarenin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, idareden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya idareyi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

            Türkiye Adalet Akademisi tarafından hazırlanmakta olan 2021-2025 dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlık çalışmaları kapsamında Adalet Akademisinin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız.

            Bu kapsamda;

         Anket, Akademinin 2021-2025 stratejik plan çalışmaları çerçevesinde çalışanlarımızın görüş ve önerilerinin alınması amacıyla geliştirilmiştir. Anketimiz, toplam 48 temel sorudan oluşmaktadır ve tüm soruların cevaplandırılması önem arz etmektedir. Anket bilgileri stratejik plan çalışmaları haricinde her hangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Akademinin 2021-2025 stratejik planına katılımcı olarak yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Ankete aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

İç Paydaş Anketi