İbn Haldun Üniversitesi Protokol

06 Ekim 2022
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

İbn Haldun Üniversitesi

  • “Türkiye Adalet Akademisi ile İbn Haldun Üniversitesi Arasında Lisansüstü Eğitim ve Ortak Eğitim Faaliyetlerine Yönelik İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları/yardımcıları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin İbn Haldun Üniversitesine bağlı Enstitülerde Hukuk Ana Bilim Dalında uygulanacak lisansüstü eğitim programı (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora), ortak eğitim faaliyetleri ile idari ve mali hususlara ilişkin esasları ihtiva etmektedir.
  • Bu Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına başvuranlar, Üniversitenin ilgili programına başvuru için belirleyeceği genel şartlara tabidir.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvurular, Üniversitenin ilanında belirtilen şekilde doğrudan Üniversitenin ilgili Enstitüsüne yapılır.
  • Öğrenim ücreti, Üniversite tarafından ilan edilen ücretin % 70'i kadar (toplam ücretin % 30’u ödenecektir) indirimli olacaktır. Bu indirimden istifade edebilmek için hâkim, savcı, hâkim ve savcı adayları/yardımcıları ile Akademi personelinin kimlik ibraz etmeleri şarttır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları/yardımcıları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek yükümlülüğü Üniversiteye aittir.