Doç. Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin

11 Kasım 2019
AKADEMİ

Orta öğrenimini Tarsus Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi’nde (1992-1999) tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında Adana Adliyesine hâkim adayı olarak atanmıştır. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 2006 yılında Şavşat Adliyesinde hâkim olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Düziçi Adliyesinde (2008-2011) hâkim olarak çalışmıştır. 2011 yılında Manavgat Adliyesine atanmış ve aynı yıl Jean Monnet Burs Programına kabul edilerek İngiltere’de Exeter Üniversitesi Hukuk Okulunda Uluslararası Ticaret Hukukunda (LLM in International Business Law) lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Manavgat Adliyesinde hâkim olarak göreve devam ederken Exeter Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Uluslararası Araştırmalar Kolejinin doktora bursunu kazanmış ve aynı üniversitede 2017 yılında Rethinking Copyright From The ‘Capabilities’ Perspective In The Post-TRIPs Era: How Can Human Rights Enhance Cultural Participation? (TRIPs Sonrası Dönemde Telif Haklarını Yapabilirlikler Perspektifinden Yeniden Düşünmek: İnsan Hakları Kültürel Katılımı Nasıl Geliştirebilir?) başlıklı teziyle “hukuk doktoru” (doctor of philosophy in law) unvanını almıştır. 

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünde tetkik hâkimi (2013-2017) ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde daire başkanı (2017-2019) olarak görev yapmıştır.

2022 yılında, “Yapay Zekânın Eser Sahipliği” adlı monografisi ile doçent olmuştur.

Profesyonel düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Halen Akademimizde dış ilişkiler daire başkanlığı görevi yürütmekte olup fikrî mülkiyet hukuku ve ticaret hukuku alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.