Gazi Üniversitesi Protokol

16 Aralık 2020
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Gazi Üniversitesi

  • “Türkiye Adalet Akademisi ile Gazi Üniversitesi Arasında Düzenlenen Uzaktan Öğretim Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Protokolü” hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarına uygulanacak Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülmekte olan uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarını kapsamaktadır.
  • İşbu Protokol kapsamında hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adayları adına uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 25 kişidir. Öğrenci sayısının 25 kişinin altında olması halinde program açıp açmama Üniversitenin takdirindedir.
  • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kaydolacak kişiler için ALES, yabancı dil ve lisans not ortalaması şartları aranmaz.
  • Program ücreti, üniversitenin tezsiz yüksek lisans için belirlediği ücretin % 90’ıdır.