“Etkin Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri ile Özel Soruşturma Usulleri ” Konulu Meslek içi Eğitim Programı Değerlendirme Anketi (17-19 Kasım 2023)

10 Kasım 2023
BİLGİ BANKASI