Dış Paydaş Anketi

04 Ekim 2019
Diğer

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

 

2021-2025 STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

(Strateji Geliştirme Birimi, e-posta:strateji@taa.gov.tr

Tel: 0-312-489 81 80 – 1017-1018-2025)

 

 

               Sayın Katılımcı,

            Türkiye Adalet Akademisi tarafından hazırlanmakta olan 2021-2025 dönemi stratejik planının hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlık çalışmaları kapsamında Adalet Akademisinin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Bu anket, 2021-2025 stratejik plan çalışmaları çerçevesinde siz paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınması amacıyla geliştirilmiştir. Anketimiz, toplam 26 temel sorudan oluşmaktadır ve tüm soruların cevaplandırılması önem arz etmektedir. Anket bilgileri stratejik plan çalışmaları haricinde her hangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Ankete aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Dış Paydaş Anketi