Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Türkiye Adalet Akademisi Arasında İmzalanan Protokol Çerçevesinde Verilecek Eğitimlere Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi

15 Aralık 2021
AKADEMİ