Bahçeşehir Üniversitesi Protokol

25 Ağustos 2020
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Bahçeşehir Üniversitesi

  • “Bahçeşehir Üniversitesi ile Türkiye Adalet Akademisi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adayları için Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülmekte olan lisansüstü eğitim (tezli/tezsiz/uzaktan öğretim yüksek lisans ve doktora) programlarını kapsamaktadır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına kabul şartları her yıl üniversitenin web sitesinde yayınlanır. Hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarından lisansüstü programlara başvuranların bu şartları taşımaları zorunludur.
  • Öğrenim ücreti, normal öğrenim süresi için Üniversite tarafından ilan edilen ücretin % 50'si kadar indirimli olacaktır. Normal öğrenim süresinin uzaması halinde aynı indirim oranı geçerlidir. Bu indirimden istifade edebilmek için hakim, savcı, hakim ve savcı adaylarının kimlik ibraz etmeleri şarttır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.