Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Protokol

01 Mart 2021
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

“Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Lisansüstü Eğitim Programlarına İlişkin Protokol” hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personeli için açılacak lisansüstü eğitim (özel hukuk ve kamu hukuku tezsiz yüksek lisans) programlarını kapsamaktadır.

Lisansüstü eğitim programlarına kabul edilecek öğrenciler, söz konusu eğitim görülecek programın kriterlerini taşımaları kaydıyla Üniversite tarafından belirlenir.

Lisansüstü eğitim programlarının ücreti, Üniversitenin tezsiz lisansüstü eğitim programlar için belirlediği toplam ücretten en fazla %50 oranında indirimli olarak her kayıt dönemi başında Üniversite tarafından belirlenir.

İşbu Protokol kapsamında hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ve Akademi personeli adına tezsiz yüksek lisans programlarının açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 30 kişidir. Öğrenci sayısının 30 kişinin altında olması halinde program açıp açmama veya bu halde ücrette indirim yapılması konusunda karar verme yetkisi Üniversiteye aittir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulu, üniversitelerin 4 yıllık bir lisans programından mezun olmaktır. Tezsiz yüksek lisans programına kaydolacak kişiler için ALES, yabancı dil ve lisans not ortalaması ve benzeri şartlar aranmaz.

Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personelinin müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek yükümlülüğü Üniversiteye aittir.