Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Protokol

16 Aralık 2020
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

  • “Türkiye Adalet Akademisi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Arasında Lisansüstü Eğitim Programlarına İlişkin İşbirliği Protokolü” hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personeli için açılacak lisansüstü eğitim (tezli/ikinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) programlarını kapsamaktadır.
  • Lisansüstü eğitim programlarına alınacak öğrenciler, programın kriterlerini taşımaları kaydıyla Üniversite tarafından belirlenir.
  • İkinci öğretim tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarının ücreti, Üniversitenin bu programlar için belirlediği ücretin % 50’sidir.
  • İşbu Protokol kapsamında hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personeli adına tezsiz yüksek lisans programlarının açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 25 kişidir. Öğrenci sayısının 25 kişinin altında olması halinde program açıp açmama Üniversitenin takdirindedir.
  • Tezsiz yüksek lisans programına kaydolacak kişiler için ALES, yabancı dil ve lisans not ortalaması şartları aranmaz.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Akademi personelinin müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.