Akdeniz Üniversitesi

10 Ağustos 2021
BİLGİ BANKASI
  Başvuru Koşulları ve Başvuru Şekli

Akdeniz Üniversitesi

  • Bu Protokol, hâkimler ve savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki anabilim dallarında hukuk tezsiz yüksek lisans eğitimi görmelerini kapsar.
  • Tezsiz yüksek lisans eğitimi programlarına kabul şartları her yıl üniversitenin web sitesinde yayınlanır. Hâkimler ve savcılar ile hâkim ve savcı adaylarından bu programlara başvuranların bu şartları taşımaları zorunludur.
  • Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak hâkimler ve savcılar ile hâkim ve savcı adaylarının müracaatlarını almak, kesin kayıt hakkı kazananları tespit etmek hak ve yükümlülüğü Üniversiteye aittir.