“6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları” Konulu Meslek İçi Eğitim Değerlendirme Anketi

02 Aralık 2021
AKADEMİ