2019 Yılı Eylül Ayı Mali Tablo(Aylık)

1.3 Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Göster
Mizan ( Ayrıntılı) Göster
mizan (ana Hesap Bazında) Göster
tablo 1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Göster
Tablo 1.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu Göster
Tablo 1.4 Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Göster
Tablo 1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Göster
Tablo 1.6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Göster
Tablo 1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Göster
Tablo 1.8 Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Göster
Tablo 1.9 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Göster
Tablo 1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Göster