2019 Yılı Temmuz Ayı Mali Tablo(Aylık)

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Göster
1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI Göster
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Göster
TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U Göster
gelirlerin ekonomik sınıflandırması Göster
MİZAN (Ana Hesap Bazında) Göster
mizan (ayrıntılı) Göster