2020 Yılı Ocak Ayı Mali Tablo(Aylık)

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf Göster
1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf Göster
1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf Göster
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf Göster
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf Göster
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf Göster
MİZAN (Ana Hesap Bazında).pdf Göster
MİZAN (Ayrıntılı).pdf Göster
1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU.pdf Göster
1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU.pdf Göster
1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI.pdf Göster
1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U.pdf Göster