YENİLENEN EĞİTİM VİZYONUYLA ADALET AKADEMİSİ 2 YAŞINDA

15 Mayıs 2021
Türkiye Adalet Akademisi

2019 yılında 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kuruluş, görev ve yetkileri belirlenen, kamu tüzel kişiliği haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Adalet Akademisi 2 yaşını doldurdu.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine uyum amacıyla Mayıs 2019 tarihinde yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisi, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alarak çalışmalarını sürdürüyor. Anayasa ve kanunlardan aldığı yetki çerçevesinde hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirme misyonunda olan Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olma hedefini sürdürüyor.

UYGULAMALI EĞİTİMLER İLE YARGI GÜÇLENECEK

Türkiye Adalet Akademisinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ile ilgili belirlediği hedefleri uygulamayı sürdürüyor. Yargı eğitimi alanındaki reform çalışmaları Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat yapısını modernize etmenin yanı sıra eğitim alanında da birtakım yenilikleri beraberinde getirdi. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden yola çıkılarak, yargıda meslek öncesi ve meslek içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için Adalet Akademisi azami bir çalışma yapmıştır.

Bu doğrultuda Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde “Akademi Uygulama Adliyesi”, “Akademi Uygulama Atölyesi”, “Uzaktan Eğitim Merkezi”, “Akademi Eğitim Platformu” kurularak “Güven veren ve erişilebilir bir adalet” için uygulamalı eğitim modelinin önü açıldı. Adalet Akademisi, hâkim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını, teorik eğitimlerin yanı sıra adayların pratik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini hedefliyor. Alınan teorik ve pratik eğitimlerin, yargının güçlenmesine ve hukukun egemen olmasına katkı sağlaması hedeflenmektir.

AKADEMİ 2021-2025 STRATEJİK PLANINI AÇIKLADI

Türkiye Adalet Akademisi’nin vizyonu ve misyonu ile üst politika belgelerinde yer alan öncelikler doğrultusunda 2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanarak, kamuoyuna sunuldu.

Planın ortaya koyduğu yeni eğitim modeli, Tamamlayıcı Hukuk Eğitimi, Sürdürülebilir Hukuk Eğitimi, Kişisel Mesleki Gelişim Eğitimi olmak üzere üç temel amacı kapsamaktadır. Yeni modelde, eğitim müfredatında sadeleşmeye ve eğiticilerde profesyonelleşmeye gidilerek, interaktif eğitim modülleri, zengin içerikli ve pratik faydaları olan eğitim materyalleri ile çevrimiçi ve çevrimdışı görüntülü eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Adalet Akademisi 2021-2025 yıllarındaki temel çalışma stratejilerini belirleyen, 7 amaç, 32 hedef ve 81 performans göstergesinden oluşan Stratejik Planı kamuoyu ile paylaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİM MÜFREDATI TAMAMEN YENİLENDİ

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 2 Mayıs 2019 tarihinde 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisi’nin tamamen yenilenen eğitim yapısıyla interaktif eğitim sisteminin uygulanmaya başladığını vurguladı. Başkan Özdemir:  “Türkiye Adalet Akademisi olarak yeni bir vizyon, yeni bir anlayışla eğitim modelini reforme etme amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bu geçtiğimiz iki yıl içerisinde öncelikli olarak müfredat analizi çalışması yaptık. Müfredatta yenilenmeye gittik. Temel eğitim alanlarını belirledik, bu alanların altında da, konulara uygun dersleri belirledik. Eğitimin temel amacını, uygulamaya dayalı interaktif  eğitim olması kararını aldık. Öncelikle usulle ilgili derslerin hepsini birleştirdik. Savcılık Uygulamaları, Ceza Hâkimliği Uygulamaları, Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları ve Hukuk Hâkimliği Uygulamaları gibi hâkimlik mesleğinin yetkilerine göre ders içeriklerini yeniledik. Ayrıca Akademi bünyesinde, ceza hukuku, özel hukuk ve idari yargı kurullarımız oluşturuldu. Bu kurullar hem eğitim sonunda hem de eğitim başlamadan önce bir araya gelerek, eğitim müfredatı ve uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunarak, ortak paydada buluşuyorlar.

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KURULDU

Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca  Uzaktan Eğitim Merkezimizi kurduk. Hâkim, savcı ve adayların sicil numaraları ile üye olabildikleri platform, Forum, Aday Eğitimi, Meslek İçi Eğitim ve Uzaktan Eğitim bölümlerinden oluşuyor. Forum bölümünde katılımcılar ve eğitmenler bilgi, belge paylaşımı yaparak, uygulama ile ortaya çıkan sorularına cevap bulabilecekleri sosyal bir platform da oluşturuldu. Hâkim ve savcı adayları eğitim platformuna uzem.taa.gov.tr adresinden bilgisayar, tablet ve diğer cihazlardan giriş yapabiliyor.

MODEL ALINAN BİR KURUM OLDUK

Ayrıca 7 amaç 32 hedef ve 81 performans göstergesinden oluşan 2021-2025 yılları Stratejik Planımızı kamuoyu ile paylaşıma açarak, temel çalışma stratejilerimizi belirledik. Yenilenen eğitim vizyonuyla ikinci yılını dolduran Türkiye Adalet Akademisi “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.  Hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirme amacını taşıyoruz. Türkiye Adalet Akademisi hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olduğumuzu da belirtmek istiyorum” dedi.