“VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN UYGULAMALAR VE YAŞANAN GÜNCEL SORUNLAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM BAŞLADI

4 Kasım 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 04-06 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Vergi Hukukuna İlişkin Uygulamalar Ve Yaşanan Güncel Sorunlar” konulu meslek içi eğitim semineri Antalya’da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vergi Hukukuna İlişkin Uygulamalar Ve Yaşanan Güncel Sorunlar konulu eğitim, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ve Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, 04-06 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da “Vergi Hukukuna İlişkin Uygulamalar ve Yaşanan Güncel Sorunlar” hakkında, vergi hukukundan kaynaklanan idari yargı uyuşmazlıklarına bakmakla görevli İlk Derece Vergi Mahkemesi İle İstinaf Mahkemesi Başkan ve Üyelerinden oluşan 74 katılımcıya meslek içi eğitim verecek.

Bu eğitim kapsamında katılımcılara, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Mülkiyet Hakkı ve Vergilendirme, Danıştay Vergi Dava Dairesi Kurulunun Aykırılığın Giderilmesine Dair Kararları, Gümrük Vergisi Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar, Düzeltme ve Şikâyet Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar, Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar, Belediye Gelirleri ve Emlak Vergisi Uygulamaları ile Yaşanan Sorunlar, Damga Vergisi Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar konularında eğitim verilecek.