"Uygulama Adliyesi Hukuk Camiamız İçin Hayırlı Olsun"

22 09 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde kurulan Akademi Uygulama Adliyesi açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’de adaletin bağımsız mahkemelerde tecelli ettiğini ifade ederek, “Güven veren ve erişilebilir bir adalet için uygulamalı ve pratik bir şekilde eğitimin yapılması büyük önem arz ediyor. Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde kurulan Uygulama Adliyesi hepinize ve tüm genç arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını hızlandırmak, teorik eğitimlerin yanı sıra adayların pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde “Akademi Uygulama Adliyesi” kurdu. Akademi Uygulama Adliyesinin açılışında bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Türkiye'de adaletin bağımsız mahkemelerde tecelli ettiğini ifade etti. Bakan Gül, "Kimse toplum yargıçlığına heves etmesin. Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye, tesir altına almaya hakkı ve yetkisi yoktur, bu kanunlarımızda suçtur. Böyle tahkir ve tahrip siyaseti içerisinde, adeta bir tribün amigosu gibi beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cür'etini kimse kendinde bulmamalıdır.” dedi.

“UYGULAMA ADLİYESİ HUKUK CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”  

Türk eğitim ve yargı sürecine çok önemli bir müesseseyi kazandırdıklarını belirten Adalet Bakanı Gül, "Hukuk Fakültelerinin eğitimi ile birlikte mezun olduktan sonra, kürsüye çıkmadan önce güven veren ve erişilebilir bir adalet için uygulamalı ve pratik bir şekilde eğitimin yapılması çok önem kazanıyor. Akademide sizlerin almış olduğu bu eğitim, hem teorik hem de pratik eğitim ile yargının güçlenmesine ve hukukun daha da egemen olmasına katkı sağlayacaktır. Adliyelerde hangi imkân ve hangi sistem varsa burada cübbenizi giyerek bu uygulamayı bu pratiği yapmış olacaksınız. Bu 'Uygulama Adliyesi' hukuk camiamız için hayırlı olsun. Böylece cübbenizi giyip bir ildeki, ilçedeki adliyede ilk heyecanı orada değil burada yaşayıp uygulamayı, UYAP girişleri, taraflarla ilgili diyalog nasıl kurulur, karar yazımı gibi tüm bu uygulamaları burada yapmış olacaksınız. Hepinize ve tüm genç arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"KİMSE TOPLUM YARGIÇLIĞINA SOYUNMASIN"

Bakan Gül, adaletin tecelli edeceği yerin mahkemeler olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye hukuk devletidir. Kimse anayasadan ve kanunlardan almadığı yetkiyi kullanamaz. Adaletin tecelli edeceği yer bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir, hâkim ve savcılarımızın aklı ve temiz vicdanıdır. Burada bir kez daha tekrar ediyorum; kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye veya tesir altında tutmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Bu kanunlarımızda suçtur. Bazıları tahkir ve tahrip siyaseti içerisinde, adeta bir tribün amigosu edasıyla, beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cüretini maalesef kendisinde bulabilmektedir. Elbette milletimiz nezdinde, adalet nezdinde adil kararın yerine geçebilecek hiçbir değer yoktur. Yargısal işleyişte, hâkim ve savcı faile değil, fiile bakar. Ne söylendiğine değil, delile bakar. Yargının ideolojisi yoktur, yargının ideolojisi adalettir."

 

"KİMSENİN MAHKEMELERİ ETKİLEMEYE, TESİR ALTINA ALMAYA HAKKI VE YETKİSİ YOKTUR”

Türkiye'de adaletin ancak bağımsız mahkemelerde tecelli ettiğini ifade eden Bakan Gül, "Kimse toplum yargıçlığına heves etmesin. Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye, tesir altına almaya hakkı ve yetkisi yoktur, bu kanunlarımızda suçtur. Böyle tahkir ve tahrip siyaseti içerisinde, adeta bir tribün amigosu gibi beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cür'etini kimse kendinde bulmamalıdır. Elbette milletimiz nezdinde adalet nezdinde adil kararın yerine geçebilecek hiçbir değer yoktur. Yargısal işleyişte, hâkim ve savcı faile değil, fiile bakar. Ne söylendiğine değil, delile bakar. Dosyasında delil yok ise bunlar istediği kadar değerlendirilsin. Burada asıl olan savcının, hâkimin kendi dosyasına bu delillerin intikal etmesi ve buna göre karar vermesidir. Yargının ideolojisi yoktur. Yargının tek ideolojisi vardır o da adalettir, adaletin tecelli etmesidir. Hâkim ve savcıların bağlı olduğu yer anayasadır kanunlardır. Hâkim ve savcılar, mahkemeler bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir mahkeme Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatı değildir. Hiçbir mahkeme Adalet Bakanlığı'nın il müdürlüğü değildir. Adalet Bakanı'nın da bir cübbesi yoktur, asla olmayacaktır, olmamalıdır da. Öyle ayak ayak üstüne atarak Adalet Bakanı şunu tutuklasın bunu serbest bıraksın gibi telkin verenlerin hukukta asla karşılığı yoktur. Bunlar adeta birer vesayet çağrılarıdır. Bunlar geçmişte çok görüldü. Ancak Türkiye'de işleyen bir hukuk sistemi vardır" dedi.

"AKIL VE MUHAKEMENİZİ KİMSEYE KİRALAMAYIN"

Konuşmasında mesleğe yeni adım atan hâkim ve savcılara seslenen Bakan Gül, şöyle devam etti: "Mahkemelerde önünüze gelecek dosyaların her birinde bir insan öyküsü bulacaksınız. Dolayısıyla her dosya biriciktir. Bu hassasiyetle yaklaşarak her kararınızı ve gerekçesini olaya özgü kılacak şekilde ve adalete güven duygusunu pekiştirecek şekilde vermelisiniz. En iyi kanunu bile yapsanız bu bir hâkimin ve bir savcının mütalaasında hayata değer, insana değer. Yani aslolan uygulamadır. Verdiğiniz bir karar; kim okursa okusun, 'ben de olsam aynı kararı verirdim' dedirtebilmelidir. Üzerine karar verdiğiniz hükümlü bile, yazdığınız gerekçeye baktığında adil yargılandığından emin olmalıdır. Hakkını arayan veya suçtan mağdur olmuş kişi de verilen karardan aklen ve kalben tatmin olmalıdır. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini, sisteme güvenini temin eden de budur. Adaletin yegane tecellisi, yargı mensuplarımızın temiz vicdanıdır, aklıdır."

Bakan Gül, hakim ve savcılara, "Akıl ve muhakemelerinizi kimseye kiralamayın" uyarısında da bulunarak, "Geçmişte bunu gördük. Anayasadan değil Pensilvanya'dan akıl alanların halini gördük" diye konuştu.

“AMACIMIZ, ADALET İHTİYACINA CEVAP VERECEK HÂKİM VE SAVCILAR YETİŞTİRMEK”

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de hedeflerinin, hukuka ve insan haklarına bağlı, bağımsız, tarafsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmek olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Adayların, pratik bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, mesleğe en iyi şekilde hazırlanacakları Akademi Uygulama Adliyesi'nde duruşma pratiğinin yanı sıra duruşmada ve adliyede iletişim, kalem ve diğer birimlerin yönetilmesi gibi konularda da uygulamalı eğitimler verilecektir. Aslına uygun şekilde inşa edilen Uygulama Adliyesi'nde hâkim ve savcı odaları, duruşma odaları, ön büro, mahkeme ve savcılık kalemi gibi birimler bulunmaktadır. Ayrıca uygulama adliyesine UYAP ve SEGBİS kurulmuştur. Bu sistemler sayesinde adaylar, Türkiye'nin herhangi bir adliyesindeki duruşmaları izleyebilecek ve hâkimlerden ders alabileceklerdir."

Öte yandan, hâkim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde görüp tecrübe edecekleri bir atmosfer oluşturma amacıyla aslına uygun bir şekilde 280 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Uygulama Adliyesinde, gerçek bir adliye gibi hâkim ve savcı odaları, duruşma salonu, icra müdürlüğü, ön büro, mahkeme ve savcılık kalemi gibi birimler bulunuyor. Ayrıca uygulama adliyesinde günümüz mahkeme yönetim sistemine uygun bir şekilde UYAP ve SEGBİS altyapılarına da ulaşılabiliyor.