Türkiye Adalet Akademisinden Çevrimiçi Çocuk Cinsel İstismari İle Mücadele Konusunda Uluslararası Uzaktan Eğitim

08 Ekim 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi ile ‘iPROCEEDS-2 Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de İnternet Üzerinden Elde Edilen Suç Gelirlerinin Önlenmesi Projesi ekibi tarafından 07-09 Ekim 2020 tarihleri arasında ‘Yargı Sektörü İçin Çocuğun Çevrimiçi Cinsel İstismari konulu 3 günlük uzaktan eğitim Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşması ile başladı.

Vizyon olarak uluslararası alanda hâkim savcı eğitiminin lider kurumlarından biri olmayı hedefleyen Türkiye Adalet Akademisi yaptığı analiz çalışmasında COVİD -19 pandemisi nedeniyle çocukların eğitimlerinin çevrimiçi ortama taşınması ve internette daha fazla vakit geçirmeleri nedeniyle tüm dünyadaki çocukların çevrimiçi tehditlere karşı savunmasız kalabileceğini, çocuklara yönelik taciz, istismar, tehdit ve şantaj ile istediğini yaptırma gibi eylemlerin olabileceğini, küresel olarak bu tür faaliyetler ve bu türlü faaliyetlerle mücadele edilmesi gerektiğini değerlendirildi. Europol Direktörü Catherine De Bolle bir konuşmasında; “içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesi arayanların çevrimiçi faaliyetlerinin arttığını tespit ettik” ifadelerine yer verdi.  

Uzaktan eğitimin, hâkimler ve savcılara uluslararası mevzuat, OCSEA soruşturmalarında kullanılan soruşturma yetkileri ve suç faaliyetlerinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi sağlaması beklenmektedir. Bu tür çevrimiçi suçların çoğu zaman uluslararası bir kapsamı olduğundan, eğitim kursunun aynı zamanda Türk temsilcilere farklı iletişim kanalları ve uluslararası iş birliği hakkında bilgi sağlaması da hedeflenmektedir. Eğitimin sonunda Türkiye’deki hâkim ve savcıların ceza yargılamasının her aşamasında çocuğun yüksek yararını merkeze koyarak bu tür suçlarla etkili bir şekilde mücadele etme kapasitesi artmış olacaktır. Eğitimde uluslararası uzmanlar ve Türkiye Adalet Akademisi eğiticileri sunumlar yapacaktır.

Eğitimin hâkim ve savcılar için bir hak ve aynı zamanda bir görev olduğu ilkesi ile hâkim ve savcıların mümkün olduğunca eğitimlerden yararlanması, vatandaşın ve avukatların işlerinin aksamaması amaçlarıyla program saati 14:00-17:00 arası olarak belirlendi. Hâkim ve savcılar sabah duruşmalarına çıkabilecek ve diğer yargısal faaliyetlerini yürütecektir. Program saatlerinde ise işlerini aksatmadan müsait oldukları oturumlara katılabilecek. Hâkim ve savcılar işleri nedeniyle müsait olmadıkları oturumları Türkiye Adalet Akademisinin uzaktan eğitim platformundan daha sonradan izleyebilecek. Birinci günün sonunda, programa katılan hakimler, eğitimin oldukça yararlı olduğunu, kendilerini global ve mukayeseli hukuk bağlamında düşünmeye sevk ettiğini, zevkle ve öğrenme azmiyle izlediklerini beyan etti.