TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDE “KARARLARIN DİLİ” DERSİ

11 Mayıs 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” vizyonuyla, meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerini sürdürerek, eğitim sistemini geliştirmeyi hedeflemektedir.  Bu amaç kapsamında Adalet Akademisinde ilk defa hâkim ve savcı adaylarına yönelik eğitim müfredatına Kişisel Gelişim Uygulamaları kapsamında “Kararların Dili” dersi eklendi. 25. Dönem Hâkim Savcı Adayları ile 15. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları ile ilk defa uygulamaya konulan “Kararların Dili” dersini,  Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof.Dr. Nezir Temur, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve AB Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Murat Erol anlatacak.

Türkiye Adalet Akademisinde ilk derslerini 28 Nisan tarihinde vermeye başlayan öğretim üyeleri Akademinin, bu ders müfredatı ile Türk yargısına büyük bir kazanım sağladığını belirtti.

YARGI KARARLARININ TİPOLOJİK ÖZELLİKLERİNİ İNCELEYECEĞİZ

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezir Temur, Türkiye Adalet Akademisini kutlayarak; “Cumhurbaşkanımızın 2021 yılını Türkçe ve Yunus Emre Yılı ilan etmesi hasebiyle ülkemizde birçok etkinlik düzenlenmektedir. Ancak Dünya Dili Türkçe ile ilgili etkinliklerin içerisinde “Kararların Dili” adı altında Türkiye Adalet Akademisinde bir ders ihdas edilmesi çok mutluluk verici. Bu derste yargı kararlarını Türkçenin tipolojik özelliklerinin ne kadarını yansıtabiliyoruz metinlere bunu ele alacağız. Yargı kararlarını iyileştirme, daha güçlü kılma hedefindeyiz. Bu çalışma uzun bir sürece yayılacak bir proje. Türkçe için yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen ve “Hukuk’ta Reform’un dillendirildiği bir yılda, böyle bir kararın alınması ve uygulanmasında emeği geçen başta Adalet Bakanımız olmak üzere Akademi Başkanımız ve emek veren tüm çalışanlarına şükranlarımı sunmak istiyorum.  

YARGI KARARLARI DİLİNDE FARKINDALIK GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş ise, yargı kararlarının daha anlaşılabilir olmasını hedeflediklerini belirtti. Durmuş; “ Kararların Dili dersinin ana amacı daha okunabilir, daha akıcı, daha anlaşılabilir bir yargı dilinin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede yargı uygulayıcıları olarak hâkim ve savcı adaylarının toplumda çok temel bir rolü var. Bu rolleri üzerinden Türkçenin daha etkin bir şekilde kullanılması, anlaşılabilir okunabilir ve daha etkin bir hukuk dilinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede farklı yargı alanından örnekler üzerinde sorunlar belirledik. Bu sorunları biçimsel, anlamsal ve üsluba ilişkin örnekleri ile değerlendirerek dersimizi vereceğiz. Böylece Hâkim ve savcı adaylarımızla etkileşimli ders yapma şansını da yakalayacağız. Aslında bu etkileşimin sağladığı önemli bir katkıda farkındalık geliştirmek. Çünkü bu ders kapsamında bir becerinin gelişebilmesi için doğru bir bakış açısı doğru bilgi kaynakları gerekirken, daha da önemli olarak aslında bir farkındalık geliştirmek gerekiyor. Bu derslerin amacı aynı zamanda Türkçenin yargı kararları dilinde daha doğru daha başarılı kullanımına ilişkin farkındalık geliştirmek.