Türkiye Adalet Akademisinde İlk Uzaktan Meslek İçi Eğitimi Gerçekleştirildi

17 Temmuz 2020
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Uzaktan Eğitim Platformu’nda meslek içi eğitim faaliyetleri kapsamında ilk uzaktan meslek içi eğitim programı canlı olarak gerçekleştirildi. Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Görevlisi – Hâkimi Gamze Ünal tarafından yapılan canlı eğitimde, “Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptal Tescil Ve Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davaları” konu başlığı ele alınırken hâkim ve savcılar da eğitime sorularıyla aktif bir şekilde katılım gösterdi.