TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ, ÖZBEKİSTAN’IN DAVETLİSİ OLARAK ÇEVRİMİÇİ KONFERANSA KATILDI

28 Mayıs 2021
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Özbekistan Başsavcılık Akademisi’nin davetlisi olarak “Modern Hukuk Bilimi ve Eğitimi: Güncel Sorunlar ve Çözümler” konulu uluslararası konferansa açılış konuşmasını yapmak üzere davet edildi.

Özbekistan Başsavcılık Akademisinin Kuruluşunun 3. Yılı dolayısıyla düzenlenen “Modern Hukuk Bilimi ve Eğitimi: Güncel Sorunlar ve Çözümler” konulu uluslararası konferansın açılışın konuşmasını Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir yaptı. Başkan Özdemir, Özbekistan Başsavcılık Akademisi’nin düzenlediği programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek Akademinin başarılarının devamını diledi.

SÖZKONUSU İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Akademi Başkanı Özdemir: “ Türkiye Adalet Akademisinin, Özbekistan Başsavcılığı Akademisi ile geçmişi eskiye dayanan ikili ilişkileri mevcut. Bu konferansın söz konusu ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Akademi, temelde dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimi, avukatlar ile diğer kamu görevlilerinin hizmet içi eğitimi ve yabancı ülkelerin hâkim ve savcılarına yönelik eğitimlerden oluşmaktadır.  Akademi olarak hedefimiz, bağımsız, meslek etik ilkelerini benimseyen hâkim ve savcılar yetiştirmektir. Akademide hâkim ve savcı adaylarına uygulamaya yönelik teorik ve pratik eğitim verilerek her yönüyle mesleğe hazırlanmaları sağlanmaktadır. Yine Akademi, meslek içi eğitim yoluyla hâkim ve savcıların, bilgi, birikim, yetenek ve deneyimlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.

2020 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan COVID-19 salgını, küresel boyutta ciddi sonuçlar doğurmuştur. Salgın sürecinden en çok etkilenen hizmetlerin başında da hukuk eğitimi gelmektedir. Ancak, bu süreçte Akademi bünyesinde kurulan “Uzaktan Eğitim Merkezi” yoluyla müfredatta bulunan derslere ilişkin 56 çevrimdışı eğitim videosu hazırlandı. Uygulamacıların erişimine sunulan videolar 12.857 kez izlendi. Bu süreçte hibrit bir model benimsenerek, eğitime hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak devam edildi.  Akademi tarafından, uzaktan eğitim düzenlemek amacıyla internet ortamında “Eğitim Platformu” kuruldu. 2020 yılında, 1904 hâkim ve savcıya yönelik 44 meslek içi eğitim programı, 2021 yılında ise 1642 hâkim ve savcıya yönelik 42 meslek içi eğitim programı bu platform yoluyla çevrim içi olarak düzenlendi. Ayrıca platformda, araştırmaya ve uygulamaya yönelik 1000’den fazla makale ve meslek içi seminer sunumları da paylaşılmış bulunuyor.

SALGIN NEDENİYLE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMLERİ ARTTIRDIK

Akademi, ayrıca hâkim ve savcıların eğitimine yönelik olarak, birçok ülkenin yargı okulları, yargı kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta, protokoller imzalamakta ve projeler üretmektedir. 2020 ve 2021 yılında yabancı hâkimler, savcılar ve adalet uzmanlarının eğitimine yönelik planladığımız uluslararası programları salgın nedeniyle çevrimiçi olarak hayat geçirdik.  44 Azerbaycan hâkim adayına bir hafta süreyle adalet yönetimi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları üzerine uzaktan eğitim verdik. Güney Doğu Avrupa İşbirliği Sürecinde yer alan Balkan ülkelerinin yargı eğitim kuruluşlarının temsilcileriyle “Covid- 19 Salgını Sonrası Yargı Eğitiminde Gelişmeler” başlıklı çevrim içi bir çalıştay düzenledik. 11 ayrı Afrika ve Orta Doğu ülkesinden katılan hâkim, savcı ve uzmanlara yönelik “Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri” başlıklı kolokyumu çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Aynı şekilde Güney Doğu Avrupa Sürecine dahil ülkelerin hakim, savcı ve uzmanlarına yönelik “İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Çevrimiçi Kolokyum” programını düzenledik. 11 Afrika ve Orta Doğu ülkesinden katılan hâkim, savcı ve uzmanlara yönelik “Terörizm Suçlarıyla Mücadele” başlıklı uzaktan eğitim programını tamamladık. Son olarak da gönül coğrafyamızda yer alan aralarında Özbekistan’ın da bulunduğu Asya ülkelerine yönelik “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele” konulu çevrimiçi kolokyumu sizlerle tamamladık. Bu programlar bağlamında 316 yabancı hâkim ve savcıya eğitim verdik. Türkiye adalet akademisi hem yurt içi hem de yurt dışı eğitim faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmeye ve bölgesinde örnek alınan bir eğitim kuruluşu olmaya kararlıyız. Bu toplantı da bizlere yer verdiğiniz için size teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.