Türkiye Adalet Akademisi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Arasında Eğitim, Araştırma ve İşbirliği Protokolü İmzalandı.

20 Ağustos 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan'ın imzaladığı işbirliği protokolü;  Türkiye Adalet Akademisi ile Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi arasında insan hakları, iş hukuku, mülteci hukuku, sosyal güvenlik hukuku, uluslararası çalışma standartları, iş sağlığı ve güvenliği, mültecilerin adalete erişimi konularında eğitim, araştırma-geliştirme, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve yapılacak eğitimler için eğitici yetiştirilmesine ilişkin esasların düzenlenmesi gibi konu başlıklarını içeriyor.

Hâkimlerle hâkim adaylarının kapasitesini arttırmak amacıyla ulusal-uluslararası eğitim ve bilgilendirme seminerlerinin de düzenlenmesinin planlandığı protokol kapsamında verilecek eğitimlere ilişkin hâkim ve hâkim adaylarının görevlendirilmesi için gerekli koordinasyon oluşturularak, lüzum görüldüğü takdirde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması sağlanacak.

 

MÜLTECİ HUKUKU ELE ALINACAK

İşbirliği protokolü; aynı zamanda geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarla uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin çalışma hayatında yaşadığı hukuki sorunlar ve çözümleri konusunda, özellikle iş ve sosyal güvenlik mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin var olan kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da kapsamaktadır.

Her iki tarafın anlaşmasıyla da kamu çalışanlarına yönelik düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme seminerlerinde hâkimlerin "insan hakları, mülteci hukuku ve mültecilerin adalete erişimi" konularında kaynak kişi olarak katkı sağlaması öngörülmektedir.

 

KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULACAK

Protokol kapsamında; eğitim, proje ve diğer faaliyetlerle ilgili karar verilmesi ve verilen kararların yürütülmesinden sorumlu olacak Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Akademi ve ILO tarafından atanacak ikişer temsilciden oluşacak Koordinasyon Kurulu; eğitim, proje ve diğer faaliyetlerin verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yılda en az bir kez toplanacak.