TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ‘İDARİ YARGI EĞİTİM MÜFREDATI’ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI DÜZENLEDİ

17 Ocak 2023
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in başkanlığında Dikmen Hâkimevinde İdari Yargı Eğitim Müfredatının Belirlenmesi Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. Eğitim Müfredatı çalışmasına Adalet Akademisinde idari yargı alanında meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere katkı sunan 49 eğiticinin katılımı ile start verildi. 

‘HÂKİM SAVCI EĞİTİMİ REFORMU’ İKİNCİ BASAMAĞINA GEÇTİK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir; “Güven Veren Adalet için Etkin Eğitim anlayışını temel alan Türkiye Adalet Akademisi; ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olma vizyonuyla; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanı ile karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmeyi misyon edinerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Adaylık ile başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim felsefesine uygun biçimde meslek öncesi eğitime yönelik olarak yürüttüğümüz “Hâkim-Savcı Eğitimi Reformu” çalışmalarının ilk aşaması, adli yargı alanında “Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi” raporu ile tamamlandı.  

30’UN ÜZERİNDE DERS KİTABIMIZ ADAYLARIMIZLA BULUŞTU

Anılan rapordaki öneriler dikkate alınmak suretiyle adli yargı meslek öncesi eğitim müfredatı belirledik. Bu eğitimlerimizde uygulamaya ağırlık vererek, uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla kanunun farklı hükümlerinin farklı dersler başlığı altında anlatılması uygulamasına son vererek, CMK, Ceza Usul Yasalarının Savcılık ve Hâkimlik açısından da iki farklı bakış açısıyla iki farklı uygulama dersiyle gençlere anlatılması noktasında bir çalışma yürüttük. Oradaki müfredat çalışmalarımızın şuan sonuna gelmiş bulunmaktayız. belirlenen müfredat kapsamında uygulama temelli, interaktif yöntem ve teknikleri içeren eğitim materyalleri oluşturmak üzere eğiticiler için eğitici modülleri, adaylar için el kitaplarının yazımı çalışmaları hala sürmektedir. Özellikle 40’a yakın dersin ders kitabının yazılmasında da Adalet Akademisi olarak hocalarımızın destekleriyle başarıya ulaştık. Şuan 30’un üzerinde hukukla ilgili cezayla ilgili ders kitabı adaylarımızla buluştu. Adalet Akademisinin güçlü bir eğitim kurumu olmasında önemli bir merhale oldu bizlere. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Genç meslektaşlarımızın mesleğe ilk başladıklarında ellerinde uygulamaya dönük eserlerin olması çok faydalı. 

İDARİ YARGI MÜFREDATI TÜRK YARGISININ MİHENK TAŞI OLACAK

Eğitim reformumuzun ikinci basamağında ise adli yargı alanında meslek öncesi eğitim müfredatına yönelik olarak, Akademimiz tarafından yapılan çalışmaların; hâkim-savcı yardımcılığı sisteminin getirdiği değişiklikler de göz önünde bulundurularak idari yargı alanında da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, çalışma grubu oluşturulması, Türkiye Adalet Akademisinde ders veren eğiticiler ile görüşmeler yapılması, çalışma grubu ile toplantılar gerçekleştirilmesi suretiyle idari yargı alanında yeni eğitim müfredatının belirlenmesini hedefliyoruz. Altı bölümden oluşturduğumuz İdari Yargı Uygulamaları Müfredat çalışmamızda ‘Hazırlık Eğitimi’ ve ‘Son Dönem Eğitimi’ olarak da gruplandırma yaptık. Oluşturulacak müfredat çerçevesinde adli yargıda olduğu gibi idari yargı alanında da ders kitaplarının yazımını başlatmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, inşallah iyi bir çalışma olur. Türk Yargısına İdari Yargı anlamında önemli bir mihenk taşı olarak bu çalışmayı yürütürüz diye düşünüyorum.” İfadelerine yer verdi.