TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ “GEREKÇELENDİRME” ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

26 Mayıs 2021
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

“Ceza Hukuku Alanında Gerekçeli Karar” Masaya Yatırıldı 

“Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı ile çalışmalarını yürüten Türkiye Adalet Akademisi, 16 Ekim 2020 tarihinde başladığı “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme” çalışmalarını sürdürüyor.  Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde, “Ceza Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

2. YUVARLAK MASA TOPLANTISI CEZA HUKUKU ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması İhtiyaç Analinize İlişkin 2. Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye Adalet Akademisi yönetiminde “Ceza Hukuku” alanında online olarak gerçekleştirildi. Gerekçelendirme Çalışması sonucunda, Hâkim ve Savcıların yazım tarzı, dil kullanımı ve gerekçelendirme hususlarında bilgilendirilerek ve mesleki becerilerini geliştirecek, bu kazanımların yargı kararlarına yansıtılması sağlanacaktır. Ayrıca kararların gerekçeli yazılması konusunda standartların belirlenmesi ve bu standartların uygulanmasını temin edecek çalışmalar da hazırlanacak. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, hukuk devleti ve hukuku güvenliğin güçlendirilmesi ile yargıya olan güveninde arttırılması bir diğer sonuçlar arasında yer alacak.

ÖZDEMİR: TARİHE GEÇEN BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK

 “Ceza Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” çalışma toplantısının açılış konuşmasını yapan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, ‘gerekçeli karar’ konusunun Türk Yargısının en önemli konu başlıklarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir; “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, katılımcılarımızın üst düzey ilgi ve sunumları ile devam ediyor.  Bir önceki yuvarlak masa toplantımız başarılı bir şekilde tamamladık, ve önemli verilere ulaştık. Bu çalışmanın sonucunda; meslektaşlarımızın,  hukuk ve yargı camiasının faydalanabileceği çıktıların elde edildiği somut neticeler alınmasını hedefliyoruz. Yargı kararlarında gerekçelendirme çalışmasının analiz toplantısının 2. sini birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konu başlığımız “Ceza Hukuku”. Bu toplantıda sunum yapacak hocalarımıza ve tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.

AKADEMİDE İLK DEFA YARIŞMA DÜZENLENECEK

Türkiye Adalet Akademisinde şuanda 600 hâkim adayının yüz yüze eğitimi devam ediyor. Bu eğitim içerisinde adayları mesleğe heyecanla hazırlamak amacıyla ‘Yargı Kararlarında Gerekçe’ ile ilgili hukuk alanında bir yarışma düzenledik. Yine ceza alanında kararla birlikte gerekçenin de içinde yer alacağı “Kurgusal Duruşma Yarışması” tertip ettik. İdari Yargı içinde yine ‘Gerekçeli Karar Yarışması’ tertip ettik. Dönem sonuna kadar genç meslektaşlarımız gerekçeli karar yazma konusunda ilk tecrübelerini yaşayacaklar. Tatlı bir rekabet ile de sonlandıracağız eğitimlerimizi. Adalet Akademisinin gerçekleştirdiği uygulamalardan ilki olacak bu.

Gerekçeli Karar yazımı konusunda, adaletin tecelli ettiği ve vatandaşında verilen kararlardan memnun olduğu, kararı okuduğunda anlayabileceği gerekçeler yazılmasını hedefliyoruz. Yargıda Gerekçelendirme çalışmamızda oluşturduğumuz kurullarımızın katkısı ile yargı tarihine geçecek bir çalışmaya imza atıyoruz. Bugün yaptığımız bu çalışmada; Ceza Hukuku alanında gerekçeli karar unsurları ve geliştirilmesi gereken alanlara yönelik ihtiyaçları belirleyeceğiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

KATILIMCILAR SUNUMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Moderatörlüğünü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın yaptığı, “Ceza Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” yuvarlak masa toplantısında, Yargıtay  8. Ceza Dairesi Üyesi Dr. İhsan Baştürk  Yargıtay Ceza Daireleri Kararları Işığında Gerekçeli Karar Unsurları, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener  Ünver Türk Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar Hakkı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen Koruma Tedbirleri Bağlamında Gerekçeli Karar Hakkı, Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner  Savunma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Unsurları, Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof. Dr. Nezir Temur Ceza Hukuku Kararlarının Türk Dili Bağlamında Analizi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hâkimi Caner Gürühan Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları Işığında Gerekçeli Karar Unsurları, Anayasa Mahkemesi Raportörü Dr. Akif Yıldırım Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılamasında Gerekçeli Karar Unsurları, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Burçin Bayrak Şenocak AİHM Kararları Işığında Ceza Yargılamasında Gerekçeli Karar Unsurları, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Çetinkaya Ceza Mahkemesi Bağlamında Gerekçenin Unsurlarına İlişkin Mevzuat Analizi, sunumlarını gerçekleştirdi.