TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ FRANSA’YA ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLEDİ

3 Ekim 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” başlıklı Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında 28-30 Eylül 2022 tarihlerinde Fransa’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Programın ilk günü sabahında Fransa Adalet Bakanlığı ziyaret edilmiştir. Fransa Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri ve Adalet Müdürlüğü ile Ceza İşleri ve Aflar Genel Müdürlüğü Genel Ceza Politikaları Dairesi yetkilileri tarafından Fransız aile hukukunda yapılan reformlar, nafaka, tazminat, velayet ve kişisel ilişki düzenlemeleri ile çocuğun yüksek yararının belirlenmesine ilişkin sunumlar yapılmış ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

İlk gün öğleden sonra Paris İlk Derece Mahkemeleri Başkanlığı ve Savcılık Ofisi ziyaret edilmiştir. Fransız yargı mensupları tarafından; aile mahkemelerinde dava akış yönetimi esasları, boşanma davalarında travmanın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar, çocuğun yüksek yararının belirlenmesine, velayete ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin yöntemler, aile mahkemelerinde görevli psikologların çalışma yöntemleri ve yargılamalardaki rolüne ilişkin sunumlar yapılmış ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

İkinci gün Fransız Ulusal Hâkim Okulu ziyaret edilmiştir. Fransız yetkililerce idari işleyiş ile başta aile hukukuna ilişkin davalar olmak üzere hâkim ve savcılara verilen meslek içi eğitimler hakkında sunum yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Programın son gün sabahı Fransa Adalet Bakanlığı ziyaret edilerek adalet teşkilatında ve Fransız aile hukuku uygulamasında toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddetle mücadele ile mağdurların adalete erişimine yönelik uygulama ve reformlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Üçüncü gün öğleden sonra Paris Savcılık Ofisi ziyaret edilerek Fransız hukukunda aile içi şiddete ilişkin soruşturma yönetimi, koruyucu ve önleyici tedbirler ile aile içi şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğine ilişkin bilgi alınmıştır.