TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ AFRİKA ÜLKELERİYLE ULUSLARARASI KOLOKYUM DÜZENLEDİ

09 Nisan 2021
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

TERÖRİZM SUÇLARIYLA MÜCADELE’ TARTIŞILDI

 

Çad, Cezayir, Etiyopya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus ve Ugandalı hâkimler, savcılar ve adalet sisteminde çalışan uzmanlar için Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından, iki gün süren  “Terörizm Suçlarıyla Mücadele Uluslararası Çevrimiçi Kolokyum” programı düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisi’nin uluslararası iş birliği yapma görevi bağlamında, “ Terörizm Suçlarıyla Mücadele Uluslararası Kolokyum”  başlıklı program, Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde Akademi Başkanı Muhittin Özdemir’in 07 Nisan 2021 tarihinde açılış konuşması ile başladı. Yapılan sunumlar ve tartışmalar sonucunda 08 Nisan 2021 tarihinde tamamlandı. İngilizce, Türkçe ve Fransızca olarak dijital platformda gerçekleştirilen Kolokyum’a Çad, Cezayir, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus ve Uganda yargı eğitim kuruluşlarından temsilciler, hâkimler, savcılar ve adalet alanında çalışan uzmanlar katıldı.

 

ÖZDEMİR: HEDEFİMİZ TOPLUMUN İHTİYACINA CEVAP VERECEK HÂKİM VE SAVCILAR YETİŞTİRMEK

Hâkim ve Savcılara yönelik hem meslek öncesi hem de meslek içi eğitimden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisinin, Türk yargı sistemindeki öneminden bahseden Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, ‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ anlayışına vurgu yaptı. Başkan Özdemir; “ Türkiye Adalet Akademisi tarafından TİKA ile iş birliği içerisinde düzenlenen “Terörizm Suçlarıyla Mücadele Kolokyumu’nun tüm taraflar için başarılı olmasını diliyorum.

Türkiye Adalet Akademisi dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar, adayların eğitimi, hâkim ve savcıların eğitimi, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız ve hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. Akademide hâkim ve savcı adaylarının her yönüyle mesleğe hazırlanmaları sağlanmaktadır.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Yine Akademi, hâkimlerin ve savcıların meslek içi eğitimleri ile bilgi, birikim, yetenek ve deneyimlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Türkiye Adalet Akademisi, hâkim ve savcı adaylarının eğitimini yapan kurumlarla iş birliğine giderek, birçok ülkenin yargı okulları ve yargı kuruluşları ile karşılıklı ilişkiler geliştirmektedir. İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kapsamında protokoller imzalanmakta, projeler üretilmektedir. Bu projeler sonucunda, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne ilişkin farkındalığın arttığı, temel ilkelerin yargı kararlarına yansıdığı görülmektedir. 2020 yılında yabancı hakimler, savcılar ve adalet uzmanlarının eğitimine yönelik uluslararası kolokyum programları planlamış isek de, pandemi nedeniyle bu programları yüz yüze olarak gerçekleştiremedik. Bununla birlikte, pandemi döneminde, 44 Azerbaycan hâkim adayına verdiğimiz bir hafta süreli uzaktan eğitimi tamamladık.  Yine Güney Doğu Avrupa İş Birliği Sürecinde, yargı eğitim kuruluşlarından temsilcilerin katılımlarıyla uluslararası çevrim içi çalıştay düzenledik. 2021 yılında da uluslararası vizyonumuz ve gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırladığımız kolokyum programlarını pandemi nedeniyle dijital platformda yürütmekteyiz. Bu çerçevede 11 ayrı Afrika ve Orta Doğu ülkesinden katılan hâkim, savcı ve uzmanlara yönelik “Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri” başlıklı kolokyumu çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Benzer şekilde Güney Doğu Avrupa Süreci (GDAÜ) ülkelerinin hâkim, savcı ve adalet sisteminde çalışan uzmanlarına yönelik “İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku Çevrimiçi Kolokyum” programı düzenledik.

TERÖRİZMLE MÜCADELE KONUSUNDA EN İYİ UYGULAMALARI SİZLERLE PAYLAŞMA ARZUSUNDAYIZ

Türkiye Adalet Akademisi, yüze yakın ülke ile özellikle de gönül coğrafyamızın merkezinde yer alan ülkelerle yakın iş birliği içerisinde ve sürekli irtibat halindedir. Sizlerin ülkeleri de, bu gönül coğrafyasının merkezinde yer almaktadır. Hepimizin malumu olduğu üzere, pek çok ülke gibi Ülkemizde de uzun yıllardır birçok terör örgütüyle amansız bir mücadele içinde yer almaktadır.  Bu bakımdan, ülkemizin, terörle mücadele konusunda idari ve adli yönden büyük bir tecrübeye ve yetişmiş insan kaynağına sahiptir. Düzenlediğimiz bu Kolokyum ile terörizm ile mücadele konusunda deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması en büyük arzumuzdur. Bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve kalıcı bir iş birliğinin tesisi bu kolokyumun en önemli gayesidir. İki gün süren bu programın, terörle mücadele konusunda ülkelerimize katkı sağladığına gönülden inanıyorum.

NURDUN: TERÖRE KAYNAKLIK EDEN SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAK ORTAK NOKTAMIZDIR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Çad, Cezayir, Etiyopya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus ve Uganda’dan katılan hâkim savcılar ve hukuk insanları ile bu iş birliğinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, teröre kaynaklık eden temel sebeplerin ortadan kaldırılması, terörden dolaylı veya dolaysız etkilenen tarafların haklarının korunmasının sorumluluğunu vurguladı.

Başkan Yardımcısı Dr.Nurdun; “ Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı olarak Türkiye’nin birçok başarılı uygulamalarındaki çeşitli projelerinde yer aldık. Türkiye Adalet Akademisi ile eğitim alanında iş birliği düzenleyerek, hâkim savcı ve hukuk alanında çalışan uzmanlara yönelik tecrübe paylaşım başta olmak üzere muhtelif eğitim programları düzenledik.  Hukuki ve asli alanların geliştirilmesine yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmekten çok mutluyuz.  

2100 HAKİM VE SAVCI İLE TECRÜBE PAYLAŞIMIMIZ OLDU

Türkiye Adalet Akademisi ile 2009 yılından bu yana gerek uluslararası paylaşım programları gerekse bölgesel kolokyumlar düzenleyerek 2100’ün üzerinde hâkim ve savcının eğitim almasına ve adli alanlarda tecrübe paylaşımına vesile olduk. Adalet yönetimi ve ihtisas mahkemeleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele, insan ticareti ve mülteci hukuku gibi çeşitli konularda eğitim programları ve tecrübe paylaşım programları düzenledik. Açılış konularını icra ettiğimiz terörizm suçlarıyla mücadele kolokyumu çeşitli yönleriyle hepimizin sorumlu olduğu alan olması açısından önem taşımaktadır. Bu noktada teröre kaynaklık eden temel sebepleri ortadan kaldırmak kadar dolaylı veya dolaysız terörden etkilenen insanların hak ve hukuklarını korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bunun en güzel yolu da ülkeler arasındaki iş birliğini arttırmak, suçların çözüm önerilerini ortak bir noktada yürütmektir.  Düzenlenen bu uluslararası kolokyum programının tüm ülkelerimize güzel sonuçlar getireceğini düşünüyorum.

TİKA çeşitli ülkeler arasında hukuk köprüsü olmak ve tecrübe paylaşımlarının yanı sıra yaşadığımız ülkelerinin teknik alt yapısının korunması açısından da çeşitli projeler yürütmektedir. Bu açıdan ülkelerinizde bulunan TİKA ofislerinizin sizlere her açıdan destek sağlamak çeşitli projeleri hayata geçirmek için orada bulunduğunu hatırlatmak isterim. Bu vesileyle programa aktif katılım sağlayan, başta hâkim, savcı ve akademisyenlerimiz olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA ekibine tekrar teşekkür ediyorum. “ dedi.