TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 20 HÂKİM-SAVCI ADAYININ KATILIMI İLE PARİS’E ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLEDİ

1 Aralık 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Erasmus + Programı  “Avrupa Birliği Hukukunun Ulusal Mevzuata Etkisi Konusunda Genç Hukukçuların Eğitimi” Projesi kapsamında, 22-26 Kasım 2022 tarihleri arasında 20 hâkim ve savcı adayının katılımıyla Paris’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışma ziyaretinin ilk gününde hâkim ve savcı adayları Eski Paris Adliyesi’nde 14 Temmuz 2016’da gerçekleşen Nice terör saldırısının duruşmasını izledi. Bunu takiben hâkim-savcı adayları Yeni Paris Adliyesi’nde Paris Mahkemesi Başkanı Sayın Stéphane Noël tarafından Paris mahkeme sistemi hakkında bilgilendirildi. Ardından Türk ve Fransız hâkim-savcı adayları bir araya gelerek tecrübe paylaşımına yönelik yuvarlak masa toplantısına katıldılar.

Ziyarette hâkim-savcı adayları Paris ilk derece mahkemesinde ceza davası duruşmasını izleme imkanı bulduktan sonra Paris Ceza Mahkemesi Kıdemli Hâkimi Isabelle Prevost-Desprez tarafından yapılan Fransız ceza adaleti sistemine ilişkin sunumu dinlediler. Ardından hâkim-savcı adayları acil konularla ilgilenen Paris ilk derece mahkemesinde hukuk davası duruşması izleyerek Türk Yargı Sisteminde bulunmayan bir usulü tanımış oldular.

Bunu takiben ENM’yi (L'École nationale de la magistrature) ziyaret eden hâkim-savcı adayları Fransa’da hâkim-savcı adaylığı sürecine ilişkin bilgi edinme fırsatı yakaladılar.

Ziyaretin son gününde ise hâkim-savcı adayları Fransız Danıştayı’nı ziyaret ederek Danıştay Kıdemli Hâkimi Yves Gounin tarafından yapılan Fransız İdari Sistemi sunumunu dinlediler. 

5 gün süren çalışma ziyareti sayesinde hâkim-savcı adayları hem Fransız Yargı Sistemini tanıyarak Türk Yargı Sistemi ile benzerlik ve farklılıkları görme hem de Fransız kültürünü tanıma fırsatı edindiler.