TÜRK KONSEYİ YARGI AKADEMİLERİ BİRİNCİ TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05 Ekim 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisinin koordine ettiği Türk Konseyi Yargı Akademileri Birinci Toplantısı, 5 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da yapıldı.

 

Türkiye Adalet Akademisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid AZIMOV, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile üye devletlerin yetkilileri katıldı.

Türk Konseyi çatısı altında Türk Yargı Akademileri Birliği (TÜYAB) kurulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan yargı eğitim kuruluşlarının yetkilileri hazır bulundu.

Toplantıda üye devletlerin yargı eğitim kuruluşlarının yapıları ve işleyişleri hakkında bilgiler verildi ve Türk Konseyi çatısı altında Türk Yargı Akademi Birliği kurulup kurulmayacağı değerlendirildi. Ayrıca, yargı eğitiminde ortak stratejiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin geliştirilmesinin yanı sıra, ortak sorunlar ve çözüm yolları ile Kovid-19 sonrası yargı eğitiminde geliştirilen uygulamalar ele alındı.

 

HASAN YILMAZ: TÜRK KONSEYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLARDAN BİRİ DE  ADALET ALANINA İLİŞKİNDİR

Türk Konseyi Yargı Akademileri toplantısında bir konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, “Aile meclisimiz olan Türk Konseyi çatısı altında sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 12 yıl önce kurulan Türk Konseyi birlik ve beraberlik düşüncemizin en somut nişanesidir. Geride kalan yıllar içerisinde, Konsey’in uluslararası itibarı da yükselmiştir. Bu bağlamda Konsey’in örgüt olarak yapılandırılması için atılan adımları görmek bizi ayrıca memnun etmektedir. Konsey’de kurumsallaşmanın güçlendirilmesi için atılması gereken bir diğer adım da Adalet alanına ilişkindir.” dedi.

TÜYAB’ın kurulmasının bütün üye devletlere büyük katkılar sağlayacağını ve Türk Dünyası ailesi içinde adalet ve yargı eğitimi konusunda iş birliği imkânlarının geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Yılmaz, konuşmasını Büyük Türk düşünürü İsmail Gaspıralı’nın “Milletine hizmet etmek istiyorsan, bildiğin işten başla” sözüyle bitirdi.

 

SELİM KIRAN: TÜRK KONSEYİ AİLE FOTOĞRAFININ TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Türk dünyası arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artarak devam etmesi hâlinde Konsey üyesi ülkeleri çok daha yeni ufukların beklediğini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Yavuz Selim KIRAN, konuşmalarında “Özbekistan’ın üyeliği, arkasından Macaristan’ın gözlemci üyeliği ve şimdi yine Türkmenistan’ın gözlemci üyelik için başvurusu ile birlikte artık aile fotoğrafımızı bütünüyle tamamlamış oluyoruz. Ama tabii ki bu fotoğrafı tamamlamak bizim için bir varış noktası değil, aksine yeni bir başlangıç noktası. Neyin başlangıç noktası: Türk dünyası olarak hem aramızdaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek, hem de daha adil bir dünya düzeni çerçevesinde Türk dünyasının insanlığa ne kadar büyük hizmetlerde bulunabileceğini ispat etmek. Bu karşılıklı iş birliği ve dayanışma anlayışıyla son dönemde, özellikle ikili ve çok taraflı pek çok mekanizmayı da Türk dünyası ülkeleriyle harekete geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz.” cümlelerine yer verdi.

 

MİRVOKHİD AZIMOV: ORTAK TARİH, KÜLTÜR VE DİL BİRLİĞİMİZ İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

Nahçıvan Anlaşması’nın bir milat olma özelliği taşıdığına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azımov, “Türk Konseyi olarak ekonomiden sağlığa, turizmden eğitime, enerjiden ulaştırmaya kadar yirminin üzerinde alanda üye ülkelerimiz arasında iş birliği imkanlarını arttırmak için çaba gösteriyoruz. Ortak tarih, ortak kültür ve dil birliğimiz işimizi kolaylaştıracaktır. İş birliği alanlarımızın her biri çok kıymetli, gerek ülkelerimiz gerek bölgenin refahı hayati öneme haizdir.” dedi.

İş birliği için temel çerçevenin kurucu anlaşma olarak kabul edilen Nahçıvan Anlaşması’nda çizildiğini belirten Azimov, “Adalet iş birliği başlığı alanında, hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ve insan haklarının korunması mevzularının sağlanmasında diyalog kurulması ile yasal bilgilerin paylaşılması ve yargı iş birliğinin genişletilmesi konularını etkinleştirilmesi ifadeleri yer almaktadır. İnşallah çok önemli bir alan olan adalet konusunda üye ülkelerimiz arasında çok değerli iş birliğinin temelini bu toplantı vasıtasıyla atacağız.” ifadelerine yer verdi. 

 

MUHİTTİN ÖZDEMİR: TOPLANTININ AMACI KALICI BİR İŞ BİRLİĞİNİ TESİS ETMEKTİR

Konuşmasında Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında yeni ve güçlü bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir,  “Değerli katılımcılar, sizlerin ülkeleri gönül coğrafyamızın merkezinde yer almaktadır. Milletlerimizin arasında köklü, tarihi bağlar bulunmaktadır. Bütün dünyada yaşanan pandemi süreci ve bölgesel gelişmeler hâkim ve savcıların eğitimlerine yönelik yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu hâle getirmiştir. Özellikle Türk Konseyi üye ülkelerin yargı eğitim kuruluşlarının karşılaştıkları güçlüklerin aşılması ve yeni bir vizyon oluşturulması konusunda ilişkilerin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Türk Konseyi çatısı altında Türk Yargı Akademileri Birliği kurulmasının ve ortak bir yargı kültürü oluşturulmasının gerekli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Türkler tarih boyunca adalet alanında ortaya koydukları değerler ve medeniyetlerle anılmaktadır. Türklerin töresi her zaman üstün tutulmuş ve devlet yönetiminde de üstün olmuştur. Batı medeniyetinin mitolojilerde aradığı adalet anlayışı Türk kültüründe töre ile somutlaşmış ve Türk devletlerinin adaletle anılmasını sağlamıştır. Türk Konseyini hayata geçiren Nahçıvan Anlaşması uyarınca konseyin amaç ve görevleri arasında hukukun üstünlüğünün güvence altına alınması, hukukun muhtelif alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi de sayılmaktadır. Bu sebeple Akademilerimiz arasında birlik kurmayı hedefleyen bu toplantıyı düzenlemiş olmaktan büyük bir onur duyuyoruz.” dedi.