TÜRK HUKUK TARİHİ SEMPOZYUMU

18 Haziran 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Türk milleti; tarih boyunca adalet ve insan odaklı bir kültür, medeniyet ve devlet inşaası ortaya koymuştur. Bu tarihi birikimin gün yüzüne çıkarılması yönünde bugüne kadar birçok çaba sarfedilmiş ve bu çabalar neticesinde günümüz dünyasına ışık tutacak kazanımlar elde edilmiştir.

Bu itibarla günümüz hukuk teorisi ve uygulamaları için iyi bir kaynak sağlamak, bu yönde bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Tarih Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi  ve Türkiye Barolar Birliği iş birliği ile 25-27 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara’da hâkim-savcılar, hâkim-savcı adayları, avukatlar, bilim insanları, akademisyenler, tarihçiler, hukukçular, öğrenciler, siyaset ve devlet adamlarının katılımıyla “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin güzide üç kurumunun iş birliği ile düzenlenecek sempozyumun amacı; Türk hukuk tarihine yön veren metinleri, kurumları ve şahısları, tarihçi, hukukçu, bilim insanı, yazar, akademisyen, siyaset ve devlet adamları ile birlikte ele almak; hukuk tarihi birikimini günümüz koşullarında tartışmak ve bu alana katkıda bulunmak; adalet ve hukuk hayatımıza mukayese imkânı sağlamak, genç hukukçular ve kurumlar için bir modelleme imkânı sunmak ve bunun sağlayacağı bakış açısıyla hukukçu kimliğini tahkim etmektir.

Genel itibariyle dört döneme ayrılan Türk hukuk tarihine uygun belirlenen sempozyum ana başlıkları içerisinde; her dönem için Türk hukuk tarihine yön veren metinler ve kurumlar, Türk hukuk tarihine yön veren hukukçular ve devlet adamları, Türk hukuk tarihinde hukuk eğitimi başta olmak üzere bütün Türk hukuk tarihi konularını içeren tebliğ veya makaleler kabul edilecektir ve her dönem ayrı bir şekilde değerlendirmeye alınacaktır.

Türk hukuk tarihine ilişkin farkındalık oluşturmak ve genç hukukçuları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen bu sempozyumda sorumluluk almanız ve bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu”na davet ediyoruz.

TÜRK HUKUK TARİHİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME VE İCRA KURULU

Sempozyum Ana Başlıkları:

  • İslamiyet Öncesi Türk Hukuku
  • İslamiyet Sonrası Türk Hukuku
  • Tanzimat Dönemi Türk Hukuku
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuku
  • Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.