TÜRK HUKUK TARİHİ SEMPOZYUMU

05 Mayıs 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde hâkim-savcılar, hâkim-savcı adayları, avukatlar, bilim insanları, akademisyenler, hukukçular, siyaset ve devlet adamları katılımı ile “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu” düzenleyecek.

Eylül ayında yapılması planlanan “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu”nun,  ‘Düzenleme ve İcra Kurulu’ üyelerinin belirlenmesi ve ‘Ana Başlıkların’ tespiti amacıyla Türkiye Adalet Akademisi’nde, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile bir toplantı yapılarak, “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu”nun ana hatları belirlendi.

Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde düzenlenecek sempozyum, Türk hukuk tarihine yön veren ve hukuk biliminin gelişimine katkı sağlayan hukukçu, bilim insanı, yazar, akademisyen, siyasetçi ve devlet adamları ile Türk hukuk tarihine yön veren metinleri günümüz hukukçularına tanıtma amacını taşıyor. Eski bilgi ve birikimlerden yararlanarak, yargı sistemimize yön verecek olan genç hukukçular nezdinde rol model olmalarını sağlayarak, bilimsel çalışmalara ışık tutma ve kalıcı eserler ortaya koymalarını sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla düzenlenecek “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu”nun yürütülmesinden sorumlu olacak “Düzenleme ve İcra Kurulu” üyeleri belirlenerek, sempozyum ana başlıkları netlik kazanacak.

SEMPOZYUM, AKADEMİNİN ÇALIŞMALARINA GÜÇ KATACAK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türk Hukuk Tarihi konulu bir sempozyumun Türkiye Adalet Akademisinin çalışmalarına güç katacağını vurguladı. Başkan Özdemir; “ Medeniyetimizin temsilcileri tarafından geçmişte ortaya konulan iyi hukuk uygulamaları ve yetişmiş hukuk adamaları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak, hukuk kurallarının ortaya çıktığı toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerin yanı sıra, tarih boyunca hukuk kurallarının karşıladığı ihtiyaçlar, siyasal ve sosyal gelişmeler ile hukuk düzeni arasındaki etkileşimleri incelemek, hukuksal kural ve kurumların tarihi gelişimini yeni nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi her alanda ulusal ve uluslararası sempozyum yapma kapasitesi olan bir kurum. Bahsettiğimiz konularla ilgili Türk Tarih Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ve Akademi güzel bir çalışmaya imza atacaktır. Yapacağımız bu çalışmada, Türk Hukuk Tarihine, Türk Hukuk Sistemine yön veren belgeler, metinler ortaya çıkar. Bilimsel temelli bir çalışma yapılması çok faydalı olur diye düşünüyorum. Özellikle de üç kurumunda bir araya gelerek bu işi sürdürmesi de önemli. Türk tarih kurumu çok önemli kurumlarımızdan birisi, aynı şekilde Barolar Birliği de 150 bin civarında Avukatın temsil edildiği, Türk yargısının en önemli kurumlarından biri. Üç kurum birlikte bilimsel temelli bir organizasyon ile güzel bir çalışmaya imza atmış olacağız.” Dedi.