“TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI İLE SİGORTA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANTALYA’DA BAŞLADI

26 Nisan 2024
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Davaları ile Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim programı; Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen, trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları ile sigorta hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi hâkimleri ile ticaret mahkemesi başkan ve üyeleri katılacak. 

26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar, ZMSS Tarafından Açılan Rücuen Tazminat Davaları, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Tazminatın Hesaplanması İlkeleri Ve Aktüerya Raporunun Denetlenmesi, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi Hasara İlişkin Tazminat Davaları ve Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Delillerin Değerlendirilmesi ve Kararların Gerekçelendirilmesi” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.