“TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE” KONULU EĞİTİM PROGRAMI İSTANBUL’DA BAŞLADI

7 Aralık 2023
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde;  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesine (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdürüyor.

Proje kapsamında, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde “Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” konulu meslek içi eğitim programı, 31 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Söz konusu meslek içi eğitimlerde katılımcılara; “Terörizmin Finansmanı ve İlgili Kavramsal Çerçevenin Anlaşılması”, “Uluslararası Çerçevede Terörizmin Finansmanı ile Mücadele”, “Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Usuli Güvenceler” ile “Malvarlığının Dondurulması, El Koyma ve Müsadere ile İlgili Konular” başlıklı eğitimler verilecek.