“TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI KAYSERİ’DE BAŞLADI

22 Eylül 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 22-24 Eylül 2023 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek “Tapu İptal ve Tescil Davaları” konulu meslek içi eğitim programı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, tapu iptal ve tescil davalarına bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimlerinin yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından resen görevlendirilen hâkimler katılacak.

22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası, Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, Tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m 713/1, 3402 sayılı kanunun m. 14, 17) açılan tescil davaları, Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar ve Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.