Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren Davalar Konulu Meslek İçi Eğitim Programı 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir

20 Şubat 2020
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi tarafından,“Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren Davalar” konulu meslek içi eğitim programı 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Sulh hukuk mahkemesi hâkimleri ile yeni kurulan (Van, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri) bölge adliye mahkemeleri başkan ve üyelerine yönelik olarak yapılan meslek içi eğitim programı kapsamında;

  • Elbirliği İle Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi, Ortaklığın Giderilmesi Davaları
  • Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar
  • Kira Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Davalar
  • Ahkam-ı Şahsiyeden Kaynaklanan Davalar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar konu başlıklarında eğitimler verilmiştir.