“SULH CEZA HAKİMLİĞİ UYGULAMALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

30 Eylül 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

30 Eylül - 02 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim programı bu suçlara bakmakla görevli olan 104 Sulh Ceza Hâkiminin katılımıyla  Gaziantep’ de başladı.

Eğitim programı kapsamında;
Anayasa Mahkemesi Raportörü, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi, Akademi Öğretim Görevlileri, Ankara Batı Sulh Ceza Hâkimi, Bilgi Teknolojileri Kurumu Temsilcileri, Erişim Sağlayıcıları Birliği Temsilcileri tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Uygulamaları, 5651 Sayılı Kanunun 8, 8/A ve 9. Maddesi Uygulamaları  ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Tutuklama ve Adli Kontrol, Arama El Koyma, Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi, Kabahatler Kanunu Uygulamaları ve Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Bilgi Teknolojileri Kurumu Açısından Değerlendirilmesi konularında katılımcılara sunumlar yapılacaktır.

Eğitim Programı, 02 Ekim 2022 günü saat 12.00’de sona erecektir.