“SULH CEZA HÂKİMLİĞİ UYGULAMALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANKARA’DA BAŞLADI

19 Aralık 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 19-20 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan “Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, ve Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla Ankara’da başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştirileceği eğitim programına, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen yaklaşık 100 Sulh Ceza Hâkimi katılımı ile tamamlanacak.

19-20 Aralık 2022 tarihinde devam edecek programda, Sulh ceza hâkimlikleri arasında uygulama birliğinin sağlanması, uygulamada yapılması muhtemel hataların önüne geçilmesi, koruma tedbirleri ile ilgili uygulamaların en iyi şekilde gerçekleştirilmesi, bu uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması sayesinde toplumun adalete olan güveninin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek eğitim programında; “Koruma Tedbirleri Uygulamaları, Kanun Yararına Bozma Kararları Kapsamında Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları, Tutuklama ve Adli Kontrol, Arama-Elkoyma, Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi, Kabahatler Kanun’u Uygulamaları” konu başlıklarında katılımcılara sunumlar yapılacak.