SIĞINMACILARIN VE MÜLTECİLERİN ADALETE ERİŞİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI İZMİR’DE BAŞLADI

23 Aralık 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi (BMMYK) arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen “Sığınmacıların ve Mültecilerin Adalete Erişimi” projesi kapsamında Üçüncü Bölgesel Eğitim Programı Ege Bölgesinde görev yapan 53 hâkim, Cumhuriyet savcısı ve hâkim/savcı adayının katılımı ile 23 Aralık 2022 tarihinde İzmir’de başladı.

 “Sığınmacıların ve Mültecilerin Adalete Erişimi” projesi ile ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye’de bulunan uluslararası koruma faydalanıcılarının özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku alanlarında karşılaştıkları sorunlara çözümler geliştirilmesi ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının farkındalıklarının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim programı, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Ulutaş ve BMMYK Türkiye Ofisi Kıdemli Mülteci Koruma Müdürü Neşe Kılınçoğlu Trojan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.