SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

20 Kasım 2023
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi ile Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (CAS II) kapsamında 20-21 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek “Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Eğitim Programı” başladı.

MUHİTTİN ÖZDEMİR: ADALET AKADEMİSİ OLARAK, ULUSLARARASI BAKIŞ AÇISINI ÖNEMSİYORUZ

Programın açılışında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: “Adalet kavramı insanlıkla yaşıt, özünde insan olan bir kavramdır. Adaleti dağıtan, adalet arayan ve savunan da insandır.  İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde; “adalet konusunda bir sistem kuramayan toplumlar  devletleşemez.”der.  Bu nedenle adalet, bir devletin temelini oluşturur ve güçlü bir adalet anlayışı sosyal barışı, toplumsal huzuru ve ekonomik gelişmeyi destekler.

Yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; Aday Eğitimi, hâkim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere; dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. 

Avrupa Konseyi ile yürüttüğümüz projeler arasında Ceza Adalet Sistemi'nin Güçlendirilmesi ve Aile Mahkemelerinin Kapasitesinin Artırılması projeleri bulunmaktadır. Bu projeler, adalet sektöründe önemli iyileştirmeler sağlamayı amaçlamaktadır. Adalet Akademisi olarak, uluslararası bakış açısını önemsiyor ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun kararlar alınabilmesi için çaba gösteriyoruz.”

SİBER SUÇLAR KONUSU GÜNÜMÜZDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ GEREKTİREN ÖNEMLİ BİR KONUDUR

“Ayrıca, Erasmus programı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle hâkim adaylarının Avrupa Konseyi'nin ilgili kurumlarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Adalet Akademisi olarak, eğitim materyalleri ve programlarımızı güncelleyerek adliyede eğitim gören adaylara destek oluyoruz. Bu kapsamda Ceza Adalet Sistemi Projesi, Adalet Akademisi'nin eğitim sistemine önemli katkılar sağlamıştır.

Adalet Akademisi olarak yargı kararlarının gerekçelendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi bu alanda etkili bir rol oynamış, 1915   meslektaşımızın katıldığı eğitimler yapılmıştır.

Siber suçlar konusu günümüzde uluslararası iş birliği gerektiren önemli bir konudur. Adalet Akademisi olarak siber suçlarla mücadele konusunda çalışmalar yürütmekte ve bu bilgi birikimini diğer alanlarda da kullanmaktayız.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan katılan misafirlerimize teşekkür ederiz ve onların programa dâhil edilmesine destek veren TİKA'ya da ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.

PINAR BAŞPINAR: ADALET BAKANLIĞI VE TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İŞ BİRLİĞİYLE, CEZA ADALETİ ALANINDA BİRÇOK FAALİYET GERÇEKLEŞTİRDİK

Programın açılışında konuşan Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar Başpınar: "2019'da başlayıp bu yıl Aralık ayında sona erecek olan projemizin amacı, Avrupa Konseyi standartları doğrultusunda Türk ceza adaletini güçlendirmek ve etkili hale getirmektir. Projemiz, Ceza Adaleti sistemini iyileştirerek hukukçuların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulama kapasitesini geliştirmeyi ve insan hakları alanında iş birliği ve farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle, Ceza Adaleti alanında birçok faaliyet gerçekleştirdik. Proje, usuli güvenceler, siber suçlar ve terörizmin finansmanıyla ilgili insan hakları standartlarının uygulanmasına odaklanarak eğitim modülleri, seminerler ve koordinasyon toplantıları düzenlemiştir.

Siber suçlar, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında uluslararası eğitim faaliyetleri önem kazanmıştır. Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından kabul edilmesi, ulusal mevzuat geliştirmede rehberlik etmektedir. Projeler, siber suçlarla mücadelede iş birliği ve etkinliği artırmak için çalışmaktadır.

Özellikle, iPROCEEDS adı verilen Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliği projesi, Güney Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de siber suçlarla mücadelede iş birliğini artırmayı hedefleyen ileri düzey eğitim modüllerini Türkçe‘ye çevirerek adaptasyon sağlamıştır.

Proje, hâkimlerden avukatlara, kolluk kuvvetlerinden bankacılık düzenleme kurumlarına kadar farklı kurumları bir araya getirerek siber suçlarla mücadelede ortak zorluklar hakkında bilgi paylaşımı yapmış ve ulusal iş birliğini teşvik etmiştir. Elde edilen raporlar, Türkiye'nin siber suçlarla mücadele stratejilerinde etkili bir rehber olabilir.

Siber suçlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nin online eğitim platformu HELP'in Türkçe adaptasyonu ve ulusal düzeyde kursların geliştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle geliştirilen siber suçlarla mücadele eğitim modülü Türkçe olarak sunulmuştur. Bu projeler, bölgedeki suçlarla mücadelede örnek olabilecek niteliktedir." dedi.