“MARKA HUKUKU İÇTİHAT EĞİTİMİ” ANKARA’DA BAŞLADI

19 Ocak 2024
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde, 19 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Marka Hukuku İçtihat Eğitimi”; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’ın konuşmalarıyla başladı.

Eğitim programına, Türk Patent ve Marka Kurumunda görev yapan sınai mülkiyet uzmanları katılacak.

Program kapsamında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Döndü Deniz Bilir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Orhan Sekmen, Ankara BAM 20. Hukuk Dairesi Başkanı Ata Durak ve Ankara BAM 20. Hukuk Dairesi Üyesi Erol Kaplan tarafından katılımcılara; “Ayırt Edici Olmayan ve Tanımlayıcı Markalar, SMK Madde 5.1.ç Uygulamaları, Karıştırılma İhtimali ve Kullanımın İspatı ve Marka Hukukunda Kötü Niyet” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.