MADEN HUKUKU SEMPOZYUMU BAŞLADI

21 Mart 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliğinin düzenlediği Maden Hukuku Sempozyumu İstanbul’da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği işbirliğinde planlanan Maden Hukuku Sempozyumda, hammadde kaynağı olan madencilik sektörünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak hedefiyle, maden mevzuatından kaynaklı sorunlar, maden sektör temsilcilerinin en çok sorun yaşadığı alanlar, sektörün etkin ve verimli çalışmasını engelleyen hususlar, en fazla uyuşmazlık yaşanan noktalar esas alınacak.

İdari Yargı hâkim ve savcıları ile hukukçu ve akademisyen avukatların katılımı ile gerçekleştirilecek Maden Hukuku Sempozyumunda; Madenciliğin ülkemiz için önemi ve Maden Hukuku Uygulamaları, Danıştay Uygulamaları, ÇED Kararlarının Usul ve Esas Yönünden Yargısal Denetimi ana başlıkları görüşülecek.

MADENLER DEVLETİN TASARRUFU ALTINDADIR

Maden Hukuku Sempozyumu açılış konuşmasını yapan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, alanında ilk defa Adalet Akademisi öncülüğünde gerçekleşen sempozyum ile yargı camiasına önemli katkılar sunacağını ifade etti. Başkan Özdemir; “Türkiye Adalet Akademisi olarak hâkim savcı eğitimine yönelik çalışmaların yanı sıra kamuoyunda adalete olan güveni artırmak amacıyla, her yıl farklı konularda sempozyumlar düzenlemekteyiz. Bu kapsamda 10 Mart 2022 tarihinde düzenlediğimiz “Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu”ndan sonra bugün ikincisi olan “Maden Hukuku Sempozyumu”nu icra ediyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, “İş Hukuku” ve “Ticaret Hukuku” konularında da sempozyumlar düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Madenlerin kamu malı niteliği taşıması ve ülkemizde sahip olduğu önem sebebiyle idare, birtakım özel yetkiyle donatılmıştır. Bunun yanında Devlet, arama ve işletme hakkını ilgili mevzuat çerçevesinde belli şartlarla özel hukuk kişilerine devredebilmektedir. İdari mercilerce, maden gibi değerli kamu varlıklarının korunmasının yanında işletmecilerin bu alanda ekonomiye sağladıkları katkının göz önünde bulundurulması ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir. 

ALANINDA İLK DEFA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

İdarenin eylemleri ile tesis ettiği işlemlere karşı açılacak davalarda, hem kamu menfaatinin korunması, hem de davacıların haklarının hızlı, etkin ve tam anlamıyla teslim edilebilmesi adil yargılanma hakkı bağlamında yargıya düşen önemli görevlerdendir. Diğer taraftan mevzuatta meydana gelen değişikliklerin, uyuşmazlıkları çözmekle görevli siz uygulayıcılar ile yargılamanın diğer paydaşlarınca ivedi şekilde özümsenmesi de adaletin icrası bakımından bir hayli önem arz etmektedir. 

Alanında ilk defa Akademimizin katkılarıyla gerçekleştirilen bu sempozyumun yargı camiasına ve paydaşlara hayırlara vesile olmasını diliyor, programın düzenlenmesine öncülük eden kurumlara teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.