“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ SUÇLARI PROGRAMI” ANKARA’DA BAŞLADI

29 Ocak 2024
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş birliğinde, Veri Koruma Günü vesilesiyle Ankara’da düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliği Suçları Programı”,  Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ‘in konuşmalarıyla başladı.

MUHİTTİN ÖZDEMİR: VERİ KORUMA HUKUKU, HUKUK ALANINDA OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Programın açılışında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: “28 Ocak Veri Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile ortak düzenlediğimiz, kişisel veriler hukukuna ilişkin ceza hukuku uygulamalarının ele alınacağı bir program ile karşınızdayız. Kişisel veri hukukuna dayalı bu program ile Yargıtay’ımızın ortaya koyduğu içtihatları, akademisyenlerimizin ortaya koyduğu bilgi birikimiyle buluşturarak kıymetli katılımcılarla paylaşmak istiyoruz. 

2016 yılında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’yla ilgili yapılan çalışmalar kanunlaştı ve bu kanunun uygulanması Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından yerine getirilmekte. Veri koruma hukuku, hukuk alanında oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü şu an teknolojinin gelişimiyle birlikte özellikle sosyal medyanın kullanılması sonucunda kişisel veriler çok daha kolay ulaşılabilir hale geldi. Bu durum, kişisel verilerin korunması açısından devletler için de önemli bir sorun teşkil ediyor. 

Bugünkü eğitim programında, Yargıtay'ın 12. Ceza Dairesi uygulamaları ve değerli hocalarımızın akademik görüşleri ele alınacak ve katılımcıların katkılarıyla tartışılacaktır. Bu etkinlik ile katılımcıların hukuki bilgilerine önemli katkılar sağlayarak konunun uygulamada daha etkin bir şekilde kullanılmasına vesile olmayı amaçlamaktayız.” dedi.

PROF. DR. FARUK BİLİR: TEKNOLOJİK İLERLEMENİN BİREYİN MAHREMİYETİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTAN BİR ANLAYIŞLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SON DERECE ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Program açılışında konuşan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir: "Bu yılki etkinliğimizde kişisel verilerin korunması alanındaki husus ve kabahatler, kurulun inceleme süreçleri, kurul kararlarının adli ve idari yargı bakımından değerlendirilmesi alanında akademisyenlerimiz ve uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılacaktır. 

Teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmeye başlaması bu işleme faaliyetinin özel olarak düzenlenmesini gündeme getirmiştir. Bu noktada Avrupa’da ortaya çıkan hukuki düzenlemelerle birlikte pek çok uluslararası düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de veri koruma hukukunun temel taşı olarak kabul edilen 108 Sayılı Sözleşmedir. Bu sözleşme günümüz veri koruma hukukunun temelini teşkil etmektedir. Bununla birlikte günümüz teknolojik gelişmeleri ışığında sözleşme modernize edilmiş ve 108+ olarak güncellenmiştir. Sözleşmenin imzaya açıldığı tarih 28 Ocak Avrupa Konseyi tarafından veri koruma günü olarak kabul edilmiştir.

Bir düşünüre göre teknoloji, dün hayal edilenin bugün gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla hayatın pek çok alanında gerçekleştirilmekte olan ilerlemeyi teknolojiden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle teknolojik ilerlemenin bireyin mahremiyetini göz önünde tutan bir anlayışla gerçekleştirilmesi son derece önem taşımaktadır." diye konuştu.