“KİRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANKARA’DA BAŞLADI

13 Ekim 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 13-15 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek “Kira Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar” konulu meslek içi eğitim programı, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ergün Şahin’in konuşmaları ile başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programı, kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık davalarına bakan sulh hukuk mahkemesi hâkimlerine yönelik olarak düzenlenecek.

13-15 Ekim 2023 tarihlerinde devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları, Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Tahliye Sebepleri, Kira Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk, Kira Bedelinin Artırılmasına Getirilen Sınırlamalar, Kira Tespit ve Uyarlama Davaları, Kira Alacağı Davaları,Uygulamada En Çok Bozma ve Kararın Kaldırılması Sebebi Yapılan Hususlar İle Hüküm Kurmada Dikkat Edilmesi Gereken Konular” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.