“KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANKARA’DA BAŞLADI

28 Nisan 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 28-30 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları” konulu meslek içi eğitim programı Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına,  Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen, kamulaştırma davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi hâkimleri katılacak.

28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları ile Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Davalarda Usuli Meseleler, Kamulaştırma Bedel Tespit Tescil Davalarında Taşınmazlara Değer Biçme Yöntemi, Bilirkişi İncelemesi ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları, Kamulaştırma Kanununun Ek 3. Maddesi Kapsamında Açılan Davalar, Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Çerçevesinde Açılan Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmazlara İlişkin (Hukuki El Atmaya Dayalı) Kamulaştırma Kanununun Ek-1. Maddesi Çerçevesinde Açılan Tazminat Davaları, AİHM Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Meseleleri, Kamulaştırma Davalarında Delil Değerlendirilmesi, Hüküm Kurulması ve Kararların Gerekçelendirilmesi” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.