“KADASTRO VE ORMAN HUKUKUNA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY KARARLARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ KONYA’DA BAŞLADI

25 Kasım 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek olan “Kadastro ve Orman Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararları” konulu meslek içi Eğitim Semineri, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Bu eğitim kapsamında, Türkiye genelinde kadastro davalarına bakmakla görevli kadastro mahkemesi hâkimlerinden oluşan 87 katılımcıya; “Kadastro Hukuku Uygulamaları Esas ve İlkeleri, Zilyetlik Hukuku, Uygulama (Yenileme) Kadastrosu, Orman Hukuku Uygulama, Esas ve İlkeleri, Kullanım Kadastrosu ve 6292 Sayılı Yasa Uygulamaları” konularında, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı ve üyeleri ile tetkik hâkimleri tarafından sunumlarda bulunulacak.