“İTİRAZIN İPTALİ, MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI KONYA’DA BAŞLADI

10 Mayıs 2024
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen “İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları” konulu meslek içi eğitim programı; Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarına bakmakla görevli, asliye ticaret mahkemesi başkan ve üyeleri ile asliye hukuk mahkemesi hâkimleri katılacak. 

10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “İtirazın İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Dava Şartları, İtirazın İptali Davalarında İspat Yükü ve Deliller, Ödemenin Davaya Etkisi, İcra İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatı, İtirazın İptali Davalarında Delillerin Değerlendirilmesi ve Kararların Gerekçelendirilmesi, Hüküm Örnekleri, Menfi Tespit Davaları, İstirdat Davaları ile Menfi Tespit ve İstirdat Davalarında Delillerin Değerlendirilmesi ve Kararların Gerekçelendirilmesi konu başlıklarında sunumlar yapılacak.