“İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM BAŞLADI

17 Haziran 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri Erzurum’da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar konulu eğitim, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, 17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Erzurum’da “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konusunda İş ve Sosyal Güvenlik Mahkemesi Hâkimleri ve bu davalara bakmakla görevli İstinaf Mahkemelerine yeni atanan Daire Başkan ve Üyelerinin yanı sıra, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından resen de görevlendirilen 107 katılımcıya meslek içi eğitim verecek.

Bu eğitim kapsamında, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Buna İlişkin Tazminatlar, İş Güvencesi (İşe İade Davaları), İşçilik Alacakları ve Tazminatlar, İş Hukukunda Yargılama Usulüne İlişkin Sorunlar, Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar konularında eğitim verilecek.