İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA GÜNCEL MESELELER ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI VE SUNUM YARIŞMASI KUZEY MAKEDONYA’DA BAŞLADI

23 Mayıs 2024
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi, TİKA ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Akademisi iş birliğinde, 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen İnsan Hakları Hukukunda Güncel Meseleler Uluslararası Eğitim Programı ve Sunum Yarışması başladı. 

Programa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den stajyer/aday/asistan/yeni atanan hâkim ve savcılar ile söz konusu ülkelerdeki yargı eğitim kurumları temsilcileri katılacak.

9 ÜLKENİN STAJYER/ADAY/ASİSTAN/YENİ ATANAN HÂKİM VE SAVCILARI YARIŞACAK

Eğitim Programı, Batı Balkanlar bölgesinden stajyer/aday/asistan/yeni atanan hâkim ve savcıların insan hakları hukuku alanındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini güçlendirmeyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında insan hakları hukuku alanında yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi sunmayı amaçlıyor. Bu amaçlar doğrultusunda interaktif olarak gerçekleştirilecek eğitim seminerlerinde; “Venedik Komisyonu'nun Çalışmalarında İnsan Hakları PerspektifiYapay Zekâ ve İnsan Hakları ile Çevresel İnsan Hakları”  konu başlıkları ele alınacak. 

Program kapsamında ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki belli bir hakka ilişkin olarak her bir katılımcı ülke ile ilgili bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı hakkında stajyer/aday/asistan/yeni atanan hâkim ve savcılar arasında sunum yarışması düzenlenecek.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜSKÜP BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

Eğitim Programı kapsamında Kuzey Makedonya'da bulunan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u ziyaret etti.