İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ BURSA’DA BAŞLADI

13 Mayıs 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında “İnfaz Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri Bursa’da başladı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmalarıyla başlayan “İnfaz Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim seminerinde 127 hâkim ve savcı eğitim alacak.

BAŞKAN ÖZDEMİR: GÜVEN VEREN ADALET İÇİN ETKİN EĞİTİM ANLAYIŞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, İnfaz Hukuku Uygulamaları konusu davalarına bakmakla görevli İnfaz Hâkimleri ile Cumhuriyet Savcılarına yönelik düzenlenen İnfaz Hukuku Uygulamaları konulu meslek içi eğitim seminerinin üç gün süreceğini ve seminer ile 127 katılımcının eğitim alacağını vurguladı. Başkan Özdemir: “ Yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; Aday Eğitimi, hâkim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere; dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

KESİNTİSİZ EĞİTİM ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Hâkim savcı eğitimi adaletin, yargının kaderini değişecek derecede öneme haizdir. Bu yüzden adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim felsefesine inanıyoruz. Aday eğitimine yönelik “Yeni Müfredatın Belirlenmesi” hususunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Belirlenen müfredat doğrultusunda eğitimler vermeye iki yıldır devam ediyoruz. Ayrıca şeffaflık gereği Müfredatı internet sitemizde ilan ettik. Yeni müfredata uygun materyal üretimine devam ediyoruz.  Yurt dışı eğitimler de; eğitim odaklı işbirliği anlayışıyla 8 farklı konuda eğitim programı hazırladık. Yüz yüze ve Online programlarla çok farklı ülkelerin katılımıyla eğitimleri gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda bu yıl 255 kişiye eğitim vereceğiz.

PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Meslek içi eğitime yönelik; “Hâkim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar” başlıklı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, yaklaşık 24.000 hâkim ve savcıya yönelik meslek içi eğitimlerin, uzaktan eğitim teknolojileri ile yeni yöntem ve metotlar da dikkate alınarak yeniden yapılandırılmasıdır. 2022 yılında yaklaşık 10.000 hâkim savcıya eğitim vermeyi planlıyoruz. “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması” nın faaliyetlerine devam ediyoruz. Gerekçeli karar yazımına ilişkin standartları bu yıl belirlemiş olacağız. Yaklaşık bir yıllık sürede 1500 kişiye eğitim vereceğiz.

Yapılan değerlendirmeler, ekonomik ve toplumsal değişim dikkate alındığında mevzuatın değerlendirilmesi ve Aile hukukuna ilişkin sorunların çözümüne katkı sunmak, amacıyla “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesini” Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde başlattık. Akademi olarak hâkim savcı eğitimine yönelik çalışmalarının yanı sıra kamuoyunda adalete olan güveni artırmak amacıyla, her yıl farklı konularda sempozyumlar düzenlemekteyiz. Geçtiğimiz Mart ayında, “Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması ve Maden Hukuku Sempozyumlarını düzenledik, önümüzdeki günlerde Fikri Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku, konularında sempozyumlar düzenliyoruz.

İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI EĞİTİMİNE 127 HÂKİM VE SAVCIMIZ KATILIM SAĞLAYACAK

Hizmet içi eğitimlerimiz kapsamında da bugün başlayan ‘İnfaz Hukuku Uygulamaları’ eğitim seminerimize Hâkim ve Savcılar Kurulu tarafından resen görevlendirilen 127 katılımcı ile meslek içi eğitimimiz tamamlayacağız. Bu eğitim kapsamında, Ana Başlıkları İle İnfaz Hukuku ve Hapis Cezalarının İnfazı Şikâyet, İçtima ve Mahsup Kararları Özelinde İnfaz Hâkimliği Uygulamaları, Koşullu Salıverilme, Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması ve Denetimli Serbestlik Kararları Özelinde İnfaz Hâkimliği Uygulamaları, Adli Para Cezalarının İnfazı, Disiplin, Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri ve Diğer Hususlar Özelinde İnfaz Hâkimliği Uygulamaları İle Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Genel Değerlendirme, İnfazda İyi Hal Kavramı ve İyi Hal Değerlendirmeleri, Ceza İnfaz Kurumu İşlemlerine Dair İnfaz Uygulamaları, İnfaz Hukukuna İlişkin Sorunlara Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Çözüm Önerileri gibi başlıklar üç gün boyunca ele alınarak çözüm önerileri sunulacaktır. “İnfaz Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim seminerimizin tüm katılımcılar için başarılı olmasını diliyorum” dedi.

BAKAN YARDIMCISI KUŞ: ADALET, HAKKANİYETİN VE HAKLININ YANINDA DURMAKTIR

 

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, İnfaz Hukuku Uygulamaları meslek içi eğitim semineri açılış konuşmasında Adaletin, her insanın hayatında ihtiyaç duyduğu bir unsur olduğunu vurgulayarak; ‘bizler adaleti sağlamak, onu halkın tertemiz vicdanında olanca saflığı ile korumak ve adaleti temsil eden kurumlarımızı milletin gönlünde güvenilir kılmak gibi milli bir vazife ile mükellefiz.’ İfadelerine yer verdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş; “ Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa’da infaz hukukundan doğan davalara bakmakla görevli hakimlere ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak düzenlenen “İnfaz Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim seminerinde 127 hakim ve Cumhuriyet savcısı meslektaşımız katılım sağlayacak. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak irade yeteneğiyle donatılmış, bu nedenle de sorumluluk yüklenmiş bir varlıktır. Bu sorumluluklardan biri de ilişkilerinde adil olmak ve yönetiminde adaletle hükmetmektir.

Adalet, hayatın her alanında herkesin ihtiyaç duyduğu, varlığı ile güven içinde, aydınlık yarınlara yürüdüğü; yokluğu ile karmaşa ve kargaşaya neden olup, karanlığa gömüldüğü, kâinatı ayakta tutan en büyük fazilettir. Adalet; hakkı yerine koymak, haklıyı tutup kaldırmak, haksızlığın karşısında durmak, güçlünün değil hakkaniyetin ve haklının yanında durmaktır. Adalet, hukuk demektir, nizam demektir. Bizler adaleti sağlamak, onu halkın tertemiz vicdanında olanca saflığı ile korumak ve adaleti temsil eden kurumlarımızı milletin gönlünde güvenilir kılmak gibi milli bir vazife ile mükellefiz.

EN TEMEL GÖREVİMİZ TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAMAKTIR

Yargının en temel görevi, toplumsal barışı sağlamak ve kamu düzenini korumaktır. Hukuk ve yargılama faaliyeti, hayatımızın her alanını kuşatan bir süreçtir. Yargılama neticesinde, kişiyi ve bütün toplumu derinden etkileyen kararlar verilmektedir. Bu nedenle, etkin ve verimli bir yargılama süreci sonunda verilmiş adil kararlarla, toplumsal barışı sağlamak ve kamu düzenini korumak, yargının en başta gelen görevlerinden birisidir. Bunun için, meslek öncesi ve meslek içi eğitim hayati derecede öneme sahiptir. İdeal şekilde hâkim ve savcılık yapabilmek için gerekli nitelikler, ancak mesleki eğitimle sağlanabilir. Türkiye Adalet Akademisi bu hususta çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Akademi tarafından düzenlenen yüz yüze, online ve yerinde eğitim programları sayesinde hakim ve savcılarımızın ihtiyaç duyduğu mesleki bilgiler ve tecrübeler aktarılmaktadır.

Adalet Bakanlığı çatısı altında ceza infaz kurumları, hakkı, hukuku ve adaleti güçlendirmek, hükümlüleri ceza infaz kurumlarımızda bulundukları süre zarfında yeniden topluma kazandırmak, eğitim ve iyileştirme temelli çalışmalar ile ihya ve inşa etmek gibi anlamlı bir görevi üstlenmiş bulunmaktadır. Değişen şartlar, gelişen teknolojik imkânlar, uluslararası standartlar ve insan hakları bağlamında ceza infaz sistemimizde yeniliklerin ve değişimlerin takipçisi ve destekçisi olmaya çalışıyor, adalet mekanizmasının daha dinamik ve işlevsel olması için gerekli olan adımları ve reformları birer birer hayata geçiriyoruz.            

İNFAZ HUKUKUK TEMEL AMACI HÜKÜMLÜNÜN YENİDEN SUÇ İŞLEMESİNİ ÖNLEMEKTİR

Ceza infaz sisteminin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma amacına uygun bir şekilde işlemesi, ceza adaletinden beklenen nihai sonuçtur. Bu sonucun gerçekleşmesinde, infaz uygulamalarının etkin denetimi önemli bir işleve sahiptir. Bu kapsamda İnfaz Hâkimliği, infaz işlem ve faaliyetlerinin amaca uygun bir şekilde sürdürülmesini temin eden etkili müesseselerdendir. Ceza infaz kurumlarımızda yapılan tüm denetimlerin yol gösterici ve katkı sağlayıcı olduğu bilinciyle çalışmalarımızı geliştirmemize, olaylara farklı bir gözle bakmamıza imkân veren uygulamaları doğru buluyor ve destekliyor, sizlerin gayretleriyle daha adil, şeffaf, insan odaklı infaz sisteminin gelişeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum.

İnfaz hukukunun temel amacı, hükümlünün yeniden suç işlemesinin önüne geçilerek toplum içinde sosyalleşmesinin sağlanmasıdır. Bu sayede hükümlü; üretken, kanunlara saygılı, sorumluluk sahibi birey haline geleceğinden toplum da suça karşı korunmuş olacaktır. İnfaz hukuku kurallarının hatasız şekilde uygulanarak hızlı, etkin ve adil kararlar verilmesi, Anasayamızda açıkça koruma altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile insan hak ve hürriyetlerine saygı hakkı bakımından hayati öneme sahiptir. İnfaz hukuku sistemimizde oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman yasal değişiklikler gerçekleşmektedir. Bu değişiklikler doğrultusunda uygulama birliğinin sağlanması ve bu konuda verilecek olan kararlarda yapılması muhtemel hataların önüne geçilebilmesi oldukça önem taşımaktadır. 

7242 SAYILI KANUNLA KÖKLÜ DEĞİŞİMLER OLMUŞTUR

15 Nisan 2020 tarihli 7242 sayılı Kanunla infaz hukukumuzda köklü bir değişim vücut bulmuştur. Koşullu salıverme oranları, denetimli serbestliğin kapsamı, koşullu salıvermenin geri alınması gibi pek çok önemli infaz kurumunda çağa ve ihtiyaca uygun düzenlemeler yapılmıştır. İnfaz uygulama ve yargılamalarında infaz hâkimliğinin görev kapsamı genişlemiş, böylece ceza mahkemelerinin infaz aşamasındaki mesaisi azaltılmış, kendi asli görevi olan yargılama ve kovuşturma görevine odaklanmaları sağlanmıştır. Bu çalıştay ile de mesleki bilgi ve deneyimin artırılması, uygulamada yeknesaklığın ve birliğin sağlanması ve infaz hukukunun gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte kısa süre önce bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yönetmeliğin tüm süreçlerde benimsenmesi, uygulanması ve geçiş sürecinin hızlı atlatılabilmesi amacıyla sizlerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak Bakanlığımız çalışmalarına devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarında uygulama birliğinin, Anayasa Mahkemesi deyişiyle “yeknesaklığın” sağlanabilmesi çok önemlidir. Farklı uygulamalar terör örgütleri tarafından kendi çıkarlarına uygun yorumlanmakta ve devletimiz aleyhine propaganda malzemesi yapabilmektedir. Bu yeknesaklığın sağlanmasında infaz hâkimlerimizin rolü büyüktür.  Yeni iyi hâl değerlendirme sistemi ile iyileştirme ve ıslah odaklı bir infaz rejimi kurgulanmış, hükümlülerin eğitim-öğretim ve psiko-sosyal faaliyetlere aktif katılımları sağlanarak, otomatikleşen tahliyelerin önüne geçilmiştir.

SEMİNER ÇIKTILARI SEBEBİYLE ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR SAĞLAYACAKTIR

Ayrıca yeni sistem ile hükümlüler, infazın temel amacı olan iyileştirme ve yeniden topluma kazandırma çalışmaları sonunda gösterdikleri gelişime göre değerlendirilmiş ve objektif kriterlere bağlı yapılan değerlendirmeler ile disiplin soruşturmalarında büyük oranda azalma görülmüştür. Bu sebeplerle getirilen yeni sistemin daha iyi anlaşılması ve anlatılması ile uygulamaya sahip çıkılması, şartla tahliyenin bir hak değil imkân olduğunun muhataplarınca bilinmesinin sağlanması hususları büyük önem arz etmektedir. Bu seminerin bu açıdan önemli çıktıları olacağına inandığımı bir kez daha ifade ederek, seminerin başarılı ve verimli olması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.” Dedi.